چگونه فریلنسر یا آزادکار شویم؟

افراد فریلنسر یا آزادکار رئیس خودشان هستند، چون مشتریان مخصوص خود را دارند و تعهدی به سازمان خاصی ندارند در فعالیت های خود احساس آزادی بیشتری می کنند.