شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

شکست فیلترینگ تلگرام در سه گام به دور زدن فیلترینگ تلگرام، بحث انتقال و استقبال مخاطبان از پیام رسان های داخلی، حذف تلگرام طلایی توسط گوگل و… پرداخته است.