بایگانی نویسنده: پارسی گو

همه نوشته های پارسی گو اینجاست!

کیومرث مرزبان کیست؟

کیومرث مرزبان به جرم توهین به مقدسات به تحمل ۲۳ سال حبس محکوم شده است. برخی رسانه ها او را نویسنده و طنز پرداز معرفی کرده اند، اما واقعا کیومرث مرزبان کیست؟