خودرو دیگر گران نمی شود!

گرانی مجدد در بازار خودرو دیگر کشش ندارد. قیمت فعلی خودرو های داخلی و خارجی به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد حباب دارد و دیگر احتمال گرانی خودرو وجود ندارد!

خداحافظی مهدی رحمتی از استقلال؟

مهدی رحمتی اگر در پایان قرارداد سه ساله اش و در ۳۸ سالگی بنای باشگاه بر عدم تمدید قراردادش باشد، می تواند در یک بازی رسمی با پیراهن استقلال وداع کند.