خداحافظی مهدی رحمتی از استقلال؟

مهدی رحمتی اگر در پایان قرارداد سه ساله اش و در ۳۸ سالگی بنای باشگاه بر عدم تمدید قراردادش باشد، می تواند در یک بازی رسمی با پیراهن استقلال وداع کند.

سخت کوشی بهتر است یا استعداد؟

درست است که برخی از ما قدرت و توانایی بیشتری در برخی از زمینه‌ها داریم که به آن استعداد می گویند، اما تلاش و سخت کوشی کلید اصلی حل مشکلات و موفقیت ماست.