بایگانی برچسب: بازداشت

حسن عباسی آزاد شد

دکتر عباسی که با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از گذراندن معادل یک سوم محکومیتش بود، آزادی موقت گرفته و به این ترتیب دکتر حسن عباسی آزاد شد.