بایگانی نویسنده: پارسی گو

همه نوشته های پارسی گو اینجاست!

حسن عباسی آزاد شد

دکتر عباسی که با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از گذراندن معادل یک سوم محکومیتش بود، آزادی موقت گرفته و به این ترتیب دکتر حسن عباسی آزاد شد.