جذاب

نقد و بررسی سریال مردگان متحرک + تصاویر و جزئیات

سریال مردگان متحرک شروعی جذاب و هیجان آور داشت و این روند تقریبا تا انتهای فصل هشتم حفظ شد. در این مقاله نقد و بررسی سریال مردگان متحرک انجام گرفته است و دلایل افت سریال در فصل های نهم و دهم بررسی شده است.

پوستر: ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند!

رهبر انقلاب اسلامی در پیام شهادت سردار سلیمانی فرمودند: ارواح طیبیه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. پوستر سردار سلیمانی در آغوش ارواح طیبیه شهیدان را مشاهده می فرمایید.