اخبار اقتصادی

از حساب بانکی مردم خمس و زکات برداشته می شود؟ + پاسخ همتی

شایعه شده که قرار است از حساب بانکی مردم خمس و زکات برداشته شود. آنهم بدون اجازه صاحبان حساب! رئیس کل بانک مرکزی رسما این شایعات را تکذیب کرده و می گوید ثبات اقتصادی کشور با این شایعات آسیب نمی بیند!