بایگانی برچسب: آمریکا

رحیم پور ازغدی: تا کل ایران را تحویل ندهند دست بردار نیستند!

رحیم پور ازغدی: طرف مقابل به ۱۰ درصد تعهدات خود هم عمل نکرد با این وجود عده‌ای از داخل که شرف ندارند و تا کل ایران را تحویل ندهند دست بردار نیستند، می‌گویند برویم دوباره مذاکره کنیم.

رئیس جمهور خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکنید پشیمان کننده است!

رئیس جمهور گفت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم ؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.