واکنش مطبوعات کشور به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی + عکس

واکنش روزنامه ها به شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

خبر ترور مذبوحانه فرمانده سپاه قدس تیتر یک روزنامه های ایران بود. واکنش روزنامه ها به شهادت سردار سلیمانی به دستور مستقیم ترامپ را مشاهده بفرمایید.

روزنامه ها به شهادت سردار سلیمانی

مجله اینترنتی پارسی گو: بامداد جمعه خبری عجیب در رسانه ها منتشر شد و کشور را در بهت و حیرت فرو برد و فرمانده سپاه قدس طی عملیاتی در عراق و در نزدیکی فرودگاه بغداد، با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا ترور شد! سردار قاسم سلیمانی که پس از شهادت از سوی فرمانده معظم کل قوا به افتخار سپهبدی جهان اسلام نائل آمده بود، طی عملیاتی نسنجیده و ناجوانمردانه، در کشور عراق «ترور» شد. هنوز مشخص نیست هدف آمریکا از این ترور که با دستور مستقیم ترامپ انجام گرفته چیست. هرچه هست، حمله بالگردها و پهبادهای آمریکایی به کاروانی غیر مسلح در کشور هم پیمان ایران، و در نزدیکی فرودگاه غیر نظامی صورت گرفته است و واکنش های جهانی به این ماجرا نشان می دهد که تبعات گسترده ای دامن آمریکا را خواهد گرفت. اما واکنش روزنامه ها به شهادت سردار سلیمانی را مشاهده بفرمایید:

واکنش نشریات و روزنامه های کشور به شهادت سردار سلیمانی در عراق

وطن در سوگ این مرد واکنش روزنامه ایران به شهادت سردار سلیمانی

وطن در سوگ این مرد واکنش روزنامه ایران به شهادت سردار سلیمانی

خداحافظ شهید زنده واکنش روزنامه سازندگی به شهادت سردار سلیمانی

خداحافظ شهید زنده واکنش روزنامه سازندگی به شهادت سردار سلیمانی

در سوگ سردار ملی واکنش روزنامه هفت صبح به شهادت سردار سلیمانی

در سوگ سردار ملی واکنش روزنامه هفت صبح به شهادت سردار سلیمانی

تو سلیمان می مانی واکنش روزنامه آرمان ملی به شهادت سردار سلیمانی

تو سلیمان می مانی واکنش روزنامه آرمان ملی به شهادت سردار سلیمانی

انتقام در راه است واکنش روزنامه آفتاب یزد به شهادت سردار سلیمانی

انتقام در راه است واکنش روزنامه آفتاب یزد به شهادت سردار سلیمانی

غمش در باور ما نیست واکنش روزنامه اعتماد به شهادت سردار سلیمانی

غمش در باور ما نیست واکنش روزنامه اعتماد به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت در راه است واکنش روزنامه کیهان به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت در راه است واکنش روزنامه کیهان به شهادت سردار سلیمانی

هشتگ انتقام واکنش روزنامه جام جم به شهادت سردار سلیمانی

هشتگ انتقام واکنش روزنامه جام جم به شهادت سردار سلیمانی

ایران در سوگ سردار واکنش روزنامه شرق به شهادت سردار سلیمانی

ایران در سوگ سردار واکنش روزنامه شرق به شهادت سردار سلیمانی

به دستور رئیس جمهور آمریکا سردار سلیمانی در عراق ترور شد واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به شهادت سردار سلیمانی

به دستور رئیس جمهور آمریکا سردار سلیمانی در عراق ترور شد واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به شهادت سردار سلیمانی

ترور ابر قهرمان واکنش روزنامه ابتکار به شهادت سردار سلیمانی

ترور ابر قهرمان واکنش روزنامه ابتکار به شهادت سردار سلیمانی

عروج سردار واکنش روزنامه اطلاعات به شهادت سردار سلیمانی

عروج سردار واکنش روزنامه اطلاعات به شهادت سردار سلیمانی

انتقامی سخت می گیریم واکنش روزنامه جوان به شهادت سردار سلیمانی

انتقامی سخت می گیریم واکنش روزنامه جوان به شهادت سردار سلیمانی

خون نقطه پایان سلیمانی نیست بهراسید که این اول بسم الله است واکنش روزنامه خراسان به شهادت سردار سلیمانی

خون نقطه پایان سلیمانی نیست بهراسید که این اول بسم الله است واکنش روزنامه خراسان به شهادت سردار سلیمانی

ایران ملک سلیمانی ها واکنش روزنامه رسالت به شهادت سردار سلیمانی

ایران ملک سلیمانی ها واکنش روزنامه رسالت به شهادت سردار سلیمانی

وداع در سپیده دم واکنش روزنامه شهروند به شهادت سردار سلیمانی

وداع در سپیده دم واکنش روزنامه شهروند به شهادت سردار سلیمانی

پیام ایران انتقام واکنش روزنامه صدای اصلاحات به شهادت سردار سلیمانی

پیام ایران انتقام واکنش روزنامه صدای اصلاحات به شهادت سردار سلیمانی

به نام خدای قاصم واکنش روزنامه فرهیختگان به شهادت سردار سلیمانی

به نام خدای قاصم واکنش روزنامه فرهیختگان به شهادت سردار سلیمانی

قسم به خون قاسم واکنش روزنامه قدس به شهادت سردار سلیمانی

قسم به خون قاسم واکنش روزنامه قدس به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت در انتظار جنایتکاران خواهد بود واکنش روزنامه کار و کارگر به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت در انتظار جنایتکاران خواهد بود واکنش روزنامه کار و کارگر به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه کلید به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه کلید به شهادت حاج قاسم سلیمانی

جانم فدای ایران واکنش روزنامه وطن امروز به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

جانم فدای ایران واکنش روزنامه وطن امروز به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد ... دل شدی واکنش روزنامه همدلی به شهادت حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد … دل شدی واکنش روزنامه همدلی به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه تماشاگران امروز به شهادت سپهبد سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه تماشاگران امروز به شهادت سپهبد سلیمانی

ققنوس واکنش روزنامه سیاست روز به شهادت سپهبد سلیمانی

ققنوس واکنش روزنامه سیاست روز به شهادت سپهبد سلیمانی

آسمانی شدن سردار آماده شهادت واکنش روزنامه نوآوران به شهادت سپهبد سلیمانی

آسمانی شدن سردار آماده شهادت واکنش روزنامه نوآوران به شهادت سپهبد سلیمانی

حاج قاسم آسمانی شد واکنش روزنامه پیام ما به شهادت سپهبد سلیمانی

حاج قاسم آسمانی شد واکنش روزنامه پیام ما به شهادت سپهبد سلیمانی

قسم به خون قاسم واکنش روزنامه کیمیای وطن به شهادت سپهبد سلیمانی

قسم به خون قاسم واکنش روزنامه کیمیای وطن به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار قلب ها خداحافظ واکنش روزنامه 19 دی به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار قلب ها خداحافظ واکنش روزنامه ۱۹ دی به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس شد واکنش روزنامه آفرینش به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس شد واکنش روزنامه آفرینش به شهادت سپهبد سلیمانی

واکنش روزنامه ابرار به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

واکنش روزنامه ابرار به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

خدا هنوز عادل است واکنش روزنامه اتحاد به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

خدا هنوز عادل است واکنش روزنامه اتحاد به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

سردار پر افتخار اسلام آسمانی شد واکنش روزنامه اسرار به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار پر افتخار اسلام آسمانی شد واکنش روزنامه اسرار به شهادت سپهبد سلیمانی

فرمانده ای فراتر از مرزها واکنش روزنامه افکار شهادت سپهبد سلیمانی

فرمانده ای فراتر از مرزها واکنش روزنامه افکار شهادت سپهبد سلیمانی

سردار سلیمانی آسمانی شد واکنش روزنامه امتیاز به شهادت سپهبد سلیمانی

سردار سلیمانی آسمانی شد واکنش روزنامه امتیاز به شهادت سپهبد سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه امروز به شهادت سپهبد سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه امروز به شهادت سپهبد سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه امین به شهادت سپهبد سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه امین به شهادت سپهبد سلیمانی

ایران در سوگ حاج قاسم واکنش روزنامه ایمان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران در سوگ حاج قاسم واکنش روزنامه ایمان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عبور از خط سرخ واکنش روزنامه بشارت نو به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عبور از خط سرخ واکنش روزنامه بشارت نو به شهادت حاج قاسم سلیمانی

تحولی راهبردی در انتظار منطقه واکنش روزنامه بهار به شهادت حاج قاسم سلیمانی

تحولی راهبردی در انتظار منطقه واکنش روزنامه بهار به شهادت حاج قاسم سلیمانی

فریاد خشم در محکومیت آمریکا واکنش روزنامه زمان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

فریاد خشم در محکومیت آمریکا واکنش روزنامه زمان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران در سوگ سردار واکنش روزنامه توسعه ایرانی به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران در سوگ سردار واکنش روزنامه توسعه ایرانی به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار قاسم آسمانی واکنش روزنامه جمله به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار قاسم آسمانی واکنش روزنامه جمله به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار است واکنش روزنامه جمهور به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار است واکنش روزنامه جمهور به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج عاشورایی سردار مقاومت واکنش روزنامه حمایت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج عاشورایی سردار مقاومت واکنش روزنامه حمایت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پاداش شهادت واکنش روزنامه خوب به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پاداش شهادت واکنش روزنامه خوب به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سرباز وطن واکنش روزنامه روزان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سرباز وطن واکنش روزنامه روزان به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پرواز ققنوس واکنش روزنامه رویداد امروز به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پرواز ققنوس واکنش روزنامه رویداد امروز به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار سپاه عشق نامت جاوید واکنش روزنامه سایه به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار سپاه عشق نامت جاوید واکنش روزنامه سایه به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران عزادار شد واکنش روزنامه ستاره صبح به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران عزادار شد واکنش روزنامه ستاره صبح به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار علم بر زمین نخواهد ماند واکنش روزنامه شاخه سبز به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار علم بر زمین نخواهد ماند واکنش روزنامه شاخه سبز به شهادت حاج قاسم سلیمانی

بسم الله القاصم الجبارین واکنش روزنامه صبح نو به شهادت حاج قاسم سلیمانی

بسم الله القاصم الجبارین واکنش روزنامه صبح نو به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج مالک اشتر زمان واکنش روزنامه کائنات به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج مالک اشتر زمان واکنش روزنامه کائنات به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه عصر رسانه به شهادت حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است واکنش روزنامه عصر رسانه به شهادت حاج قاسم سلیمانی

علمت بلند است تا عرش واکنش روزنامه نسل فردا به شهادت حاج قاسم سلیمانی

علمت بلند است تا عرش واکنش روزنامه نسل فردا به شهادت حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم به یاران شهیدش پیوست واکنش روزنامه نقش به شهادت حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم به یاران شهیدش پیوست واکنش روزنامه نقش به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پرواز سلیمان خاورمیانه واکنش روزنامه عصر اقتصاد به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پرواز سلیمان خاورمیانه واکنش روزنامه عصر اقتصاد به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج سردار واکنش روزنامه اقتصاد سرآمد به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج سردار واکنش روزنامه اقتصاد سرآمد به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار جاودانه واکنش روزنامه جهان صنعت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار جاودانه واکنش روزنامه جهان صنعت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج سردار دلها واکنش روزنامه اخبار صنعت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

عروج سردار دلها واکنش روزنامه اخبار صنعت به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پروازت مبارک سردار دلها واکنش روزنامه اسکناس به شهادت حاج قاسم سلیمانی

پروازت مبارک سردار دلها واکنش روزنامه اسکناس به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ایران در ماتم سردار دلها واکنش روزنامه تجارت به شهادت سردار سلیمانی

ایران در ماتم سردار دلها واکنش روزنامه تجارت به شهادت سردار سلیمانی

حاج قاسم آسمانی شد واکنش روزنامه تفاهم به شهادت سردار سلیمانی

حاج قاسم آسمانی شد واکنش روزنامه تفاهم به شهادت سردار سلیمانی

ناگهان آسمان به زمین نزدیک شد واکنش روزنامه تجریش به شهادت حاج قاسم سلیمانی

ناگهان آسمان به زمین نزدیک شد واکنش روزنامه تجریش به شهادت حاج قاسم سلیمانی

شکوه سردار واکنش روزنامه همشهری به شهادت سردار سلیمانی

شکوه سردار واکنش روزنامه همشهری به شهادت سردار سلیمانی

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست واکنش روزنامه استقلال به شهادت سردار سلیمانی

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست واکنش روزنامه استقلال به شهادت سردار سلیمانی

وای از مشت گره کرده ایرانی ها واکنش روزنامه اخبار اصفهان به شهادت سردار سلیمانی

وای از مشت گره کرده ایرانی ها واکنش روزنامه اخبار اصفهان به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت واکنش روزنامه بامداد جنوب به شهادت سردار سلیمانی

انتقام سخت واکنش روزنامه بامداد جنوب به شهادت سردار سلیمانی

علمدار نیامد واکنش روزنامه زاینده رود به شهادت حاج قاسم سلیمانی

علمدار نیامد واکنش روزنامه زاینده رود به شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار رستگار واکنش روزنامه عسلویه به شهادت سردار سلیمانی

سردار رستگار واکنش روزنامه عسلویه به شهادت سردار سلیمانی

در سوگ ققنوس واکنش روزنامه کرمان امروز به شهادت سردار سلیمانی

در سوگ ققنوس واکنش روزنامه کرمان امروز به شهادت سردار سلیمانی

سردار در آغوش سالار شهیدان واکنش روزنامه مهد تمدن به شهادت سردار سلیمانی

سردار در آغوش سالار شهیدان واکنش روزنامه مهد تمدن به شهادت سردار سلیمانی

منبع: مجله اینترنتی پارسی گو
درج مطالب مجله اینترنتی پارسی گو با ذکر منبع (www.parsigoo.com) بلامانع است.

به اشتراک بذار:
بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *