بایگانی برچسب: روحانی

رئیس جمهور خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکنید پشیمان کننده است!

رئیس جمهور گفت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم ؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.

درخواست ترامپ برای ملاقات با روحانی!

انتشار خبر درخواست ترامپ برای ملاقات با روحانی از یک طرف مهم است و از طرف دیگر عجیب، اما واقعی! اما اینکه درخواست ترامپ برای ملاقات با روحانی مطرح شده است، به اهداف خاص ترامپ و سیاست خارجی آمریکا باز می گردد.