خواندنی

نقد و بررسی سریال مردگان متحرک + تصاویر و جزئیات

سریال مردگان متحرک شروعی جذاب و هیجان آور داشت و این روند تقریبا تا انتهای فصل هشتم حفظ شد. در این مقاله نقد و بررسی سریال مردگان متحرک انجام گرفته است و دلایل افت سریال در فصل های نهم و دهم بررسی شده است.