اخبار پزشکی

مهم: استفاده از ماسک برای ویروس کرونا تأثیر چندانی ندارد!

با شیوع ویروس کرونا در کشور، تب «ماسک» خریدن بالا گرفته و سودجویان دست به احتکار ماسک زده اند! اما سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که استفاده از ماسک کمکی به پیشگیری از کرونا نمی کند!