اخبار حوزه کتاب

کیومرث مرزبان کیست؟

کیومرث مرزبان به جرم توهین به مقدسات به تحمل ۲۳ سال حبس محکوم شده است. برخی رسانه ها او را نویسنده و طنز پرداز معرفی کرده اند، اما واقعا کیومرث مرزبان کیست؟