بایگانی برچسب: ترامپ

رئیس جمهور خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکنید پشیمان کننده است!

رئیس جمهور گفت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم ؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.