اخبار هنری

رابعه اسکویی پس از بازگشت به ایران: می خواهم جبران کنم!

رابعه اسکویی گفت وقتی برگشتم رفتار بسیار مناسبی با من شد و مرا پذیرفتند. مسئولین رسانه ملی رفتار بسیار مناسبی با من داشتند و من توانستم پس از یک سال و نیم دوباره به ایفای نقش در رسانه ملی بپردازم.