دادگاه سید هادی رضوی: رونمایی داماد وزیر از ۲ قرارداد سرّی

داماد وزیر گفت آقای قاضی من دو قرارداد سری نشانتان می‌دهم و معذور هستم که نمی‌توانم در مورد آن به رسانه‌ها بگویم و اینکه نمی‌توانم اعلام کنم دلیل خاصی دارد.

سید هادی رضوی داماد وزیر

مجله اینترنتی پارسی گو: ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی داماد وزیر و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد:

۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع

۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
آخرین دفاعیات رضوی در دادگاه

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسات قبل دفاعیات سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز استماع شد و در این جلسه از این دو نفر آخرین دفاعیات اخذ می‌شود و متهمان از تکرار دفاعیات خود در جلسات قبل خودداری کنند.

قاضی از رضوی درخواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند

سید محمد هادی رضوی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۱ هزار و ۷۵ میلیارد تومان است.

رضوی در دفاع از خود گفت: بنده از قاضی مسعودی مقام به خاطر سعه صدر تشکر می‌کنم، زیرا به تمام صحبت‌های من را گوش داد و از رسانه‌ها درخواست دارم برای رضای خدا امروز تیتر نزنند و حرفای بنده را عینا منعکس کنند.

وی افزود: از آقایان قهرمانی نماینده دادستان و علی محمدی (مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی) هم تشکر می‌کنم، زیرا باعث شدند بنده تشریح کامل از سیستم بانکی پیدا کنم و خوشحالم که باعث شدند دفاعیات من آشکار شود. توقع ندارم آقای قهرمانی نماینده دادستان به مسائل بانکی اشراف کامل داشته باشد، من هم اطلاعات زیادی نداشتم و رفتم و تحقیق کردم.

رضوی گفت: در جلسات قبل تعریف ماده ۱۸۶ را گفتم و بیان کردم که برای دریافت ۶۰ میلیارد تسهیلات در چند مرتبه گواهی ماده ۱۸۶ صادر و پایین آن قید شده که این گواهی نامه مربوط به عملکرد سال ۹۰ است.

وی افزود: در کیفرخواست آمده است که هادی رضوی اصلا گواهی ماده ۱۸۶ اخذ نکرده که به لطف امام حسین یک پله بالا‌تر رفتیم و گواهی ماده ۱۸۶ اخذ شد.

رضوی بیان کرد: برای دریافت ماده ۱۸۶ بانک از دارایی درخواست می‌کند و دارایی صورت‌های مالی را با اظهار نامه مطابقت می‌دهد و در صورت تطابق بین آن‌ها گواهی ماده ۱۸۶ صادر می‌کند.

وی گفت: سپس بانک درخواست ماده ۱۸۶ برای پرداخت تسهیلات می‌دهد. بانک برای پرداخت ۶۰ میلیارد تسهیلات به من چند مرتبه درخواست ماده ۱۸۶ کرده است، در صورتی که در کیفرخواست آمده رضوی به بانک گفته یک سال دیگر گواهی ماده ۱۸۶ ارائه می‌کند.

متهم افزود: همچنین گفته شد که رضوی به عنوان ذینفع سقف تسهیلات را رد کرده است و سقف تسهیلات بانک سرمایه در سال ۹۲، ۴۰ میلیارد تومان بوده که من ۸۰ میلیارد تومان دریافت کردم.

رضوی بیان کرد: سقف تسهیلات بانک‌ها ۲۰ درصد سرمایه است و اگر قرار باشد بیشتر از آن پرداخت شود چند بانک باید کنسریون شوند.

وی افزود: بانک سرمایه به افرادی بدون اخذ ماده ۱۸۶ تسهیلات کلان داده است و اصلا خبر نداشته که این افراد ذینفع واحد بودند و یا نه، زیرا آن‌ها ۸ شرکت صوری به بانک معرفی کردند، اما من سه شرکت به نامم بود.

رضوی گفت: در جلسه قبل نماینده بانک مرکزی در دادگاه حاضر شد و آیین نامه تسهیلات کلان را قرائت کرد. نماینده بانک مرکزی گفت که رضوی بیشتر از ۲۰ درصد سقف تسهیلات اخذ کرده است. من سید هادی رضوی جواب می‌دهم که مدیران خلاف کردند تسهیلات کلان پرداخت کردند.

وی افزود: نماینده بانک مرکزی جلسه قبل بیانیه‌ای را قرائت کرد و رفت. در سال ۹۲ سقف تسهیلات بنده ۱۵ میلیارد تومان و در سال ۹۳، ۸۰ میلیارد تومان بود که بانک سرمایه تمام ۸۰ میلیارد را کامل پرداخت نکرد و ۱۰ درصد تسهیلات را به صورت غیر قانونی و خلاف قانون و برای افزایش سودشان نگه می‌دارند و در حقیقت به من ۷۲ میلیارد تومان پرداخت کردند.

وی افزود: نماینده بانک مرکزی کلاهش را بالاتر بگذارد، او در جلسه قبل گفت که مقدار سقف تسهیلات در بانک سرمایه ۵۹ میلیارد تومان است.

متهم گفت: براساس گزارش بانک مرکزی آقایان بخشایش، توسلی و کاظمی برای پرداخت تسهیلات کلان تخلف کرده اند.

رضوی گفت: بانک سرمایه از ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات ۲۲ میلیارد را نزد خودش نگه داشت.

وی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که من از ۲۰ درصد بیشتر تسهیلات گرفته ام و مدیران با من همکاری کرده اند در حالی که من بیش از ۲۰ درصد نگرفته ام و بانک بیش از این میزان نمی‌تواند تسهیلات بدهد. آقای علیمحمدی توضیحاتی داد، اما می‌خواست ابرو را درست کند چشمش را کور کرد. من ملک خود را به دادگاه ارائه کرده ام. آقای علیمحمدی گفته سه کارشناس را به کانون وکلا معرفی کرده ام. چطور می‌شود ملکی که نماینده خود شما آن را ۵۰ میلیارد قیمت گذاری کرده ۲۰ میلیارد می‌شود؟

وی افزود: من ماده ۱۸۶ را داشته ام و اظهارنامه هایم به نام شده است و اولین بار در جلسه دادگاه اعلام کردم اظهار نامه سال ۹۵ را آقایان خانی، یا باقری تایید نکرده است بلکه آقای پویان شاد امضا کرده است و این‌ها قابل توجه آقای علیمحمدی نمره ۲۰ کلاس آقای خانی است. من ماده ۱۸۶ را داشتم که اول گفتند نیست در حالیکه صراحتا می‌گویم صورت‌های مای را ارائه کرده ام و طبق این صورت‌های مالی اجازه اخذ تسهیلات داده شده در حالی که هیچ کدام در قرارداد‌ها نیست. چرا من باید زودتر به دادگاه بیایم؟

این متهم بیان کرد: در صورت‌های مالی سال ۹۷ صراحتا مطالبی آوردم که نشان می‌دهد موسسات دیگری نیز مانند من صورت حساب مالی داشتند. من در صورتجلسه سال ۹۴ بدهکار هستم، اما در سال ۹۵ بدهی ندارم. آقایان گفتند پول معلم‌ها را خورده ای؛ قابل توجه معتقدین به حیف و میل شدن اموال، از ۸۰ میلیارد تومان ۲۲ میلیارد پرداخت شده است. در مورد پول معلمان اگر صندوق غارت شده است چطور پول فرهنگیان بازنشته را پرداخت کرده اید؟ این چه غارتی است که از سویی سرمایه گذاری بزرگ برای آینده می‌کنند؟

رضوی ادامه داد: سرمایه گذاری ما اصلا پول فرهنگیان نیست. من در مشارکت مدنی فعال بوده ام که مدارک آن را ارائه کرده ام. مبالغ مستقیما به حساب من وارد می‌شد، زیرا کار من به صورت عام بازرگانی بود و مدیران گردن هم می‌اندازند. مرد باشید و پای کار خود بایستید.

افشای اطلاعات سری در دادگاه توسط داماد وزیر

رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من دو قرارداد سری نشانتان می‌دهم و معذور هستم که نمی‌توانم در مورد آن به رسانه‌ها بگویم و اینکه نمی‌توانم اعلام کنم دلیل خاصی دارد.

وی افزود: در مورد ضمانت نامه‌ها از مدیران بانک سوال دارم. آقای پویان مهر آیا در این رابطه قرارداد را بنده وسط کار عوض کردم؟ شرکت دام به بانک سرمایه صراحتا نامه زده که ضمانت نامه انجام تعهد می‌خواهد لذا بعد از تایید شما به من ابلاغ شده است و شما با شرکت دام در تماس بوده اید. شما بودید که ضمانت نامه انجام تعهد صادر کردید؛ اگر من نامه را جعل کرده ام بگویید.

این متهم تصریح کرد: اگر قراردادی وجود نداشت، باید به شرکت دام اعلام می‌کردید؛ مرغ پخته هم از این حرف‌ها خنده اش می‌گیرد.

رضوی حین ارائه دفاعیات در رابطه با ضمانت نامه‌ها و شرکت دام چندین مرتبه نزد قاضی رفت و مستندات موجود را ارائه داد. در قسمتی از این رفت و آمد‌ها میان دادگاه ایستاد و بدون میکروفن با صدای بلند خود مطالب توضیحی را بیان کرد.

رضوی عنوان کرد: ضمانت نامه، محل سود آوری بانک‌ها است. ۲۰ درصد از شما پول می‌گیرند و سود نمی‌دهند و وقتی بدهکار می‌شوند اقدام به صدور ضمانت نامه می‌کنند. آقای قهرمانی اعلام می‌کند رضوی می‌خواسته ضمانت نامه قیر بگیرد و راهش ندادند در حالی که در مورد ضمانت نامه کارتن خواب‌ها اولین بار بنده به آقای هادی توضیح دادم. در مورد ضمانت نامه کارتن خواب‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ پرونده تشکیل و دست مجموعه‌ای داده شده بود. بنده به بانک گفتم که کارتن خواب هستند و برای ضمانت نامه‌ها ۵ درصد دیپازیت گرفته شده بود و از من ۲۰ درصد دیپازیت گرفتند.

این متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود بیان کرد: آقای علی محمدی در جلسه قبل با صدای بغض آلودی گفتند امان از تزویر و ریا. من به آقای خانی نامه زدم و گفتم اتفاقاتی افتاده که بلافاصله خانم شیخی مدیر حقوقی را تغییر می‌دهند و آقای هادی سرپرست حقوقی می‌شود که اسناد آن نیز موجود است.

هادی یکی از متهمان پرونده در واکنش به این صحبت رضوی گفت: این قرارداد یک ساعت هم اجرایی نشد.

رضوی بیان کرد: امضای شما موجود است و این مصوبه هیات مدیره است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: این اسناد مصوبات داخلی بانک سرمایه است این‌ها را از کجا آوردید؟

متهم پاسخ داد: اگر این اسناد را نداشتم نمی‌توانستم حرف هایم را بفهمانم. بنده نامه را به بازپرسی دادم و آن‌ها ادله به بازپرسی ارائه دادند. آقای زینی همکار شوهر خانم شیخی و آقای پاکزاد صراحتا اعلام می‌کنند که خانم شیخی و آقای زینالی در سال ۹۲، ۶۱۵ میلیون اضافه‌تر گرفته و خرج دوا و درمان خواهرش کردند. این مبلغ برگردانده شد و هردو عزل شدند. این افراد خارج از ضوابط بانکی پول می‌گرفتند و طرح دعوا می‌کردند.

رضوی ادامه داد: آقای علیمحمدی جلسه قبل از من برای بیان دفاعیات ناراحت شده بودند. من باید برای دفاع از خود تلاش کنم. مثلا می‌گویند تو کوچه سوم غش کرده ای، اما من فیلمی می‌آورم که کوچه پنجم بوده است و به من می‌گویند چرا این فیلم را آوردی.

وی افزود: گروهی تلگرامی در بانک سرمایه شکل گرفته بود که ادمین آن آقای علیمحمدی بود و تا دقیقه آخر اینها اعلام می‌کردند که خانی پرچمدار مبارزه با فساد است.

رضوی خطاب به خانی گفت: تو را به جان بچه هایت قسم می‌دهم، این گروه تشکیل شده است یا خیر و آیا این گروه را قبول داری؟

علیمحمدی با سر صحبت‌های رضوی را تایید کرد.

رضوی بیان کرد: شعار این گروه، تیم نو_ فکر نو بود و این گروه ۸ عضو داشت و مدیران گروه طرفدار آقای خانی بودند و با ایشان بیعت می‌کنند که ما عضو تیم شما هستیم، صادقانه عمل می‌کنیم و تجدید پیمان می‌کنیم.

وی خطاب به علیمحمدی ادامه داد: در پیام‌هایی گفتید من منتظر دکتر هستم اگر موافقت کند ما انجام می‌دهیم.

رضوی تعداد زیادی از متن پامک‌های کانال را قرائت کرد و به اظهار نظر‌های علیمحمدی در مورد خانی و پویان شاد و … اشاره کرد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این اقدام رضوی گفت: این‌ها را از کجا آوردید؟ گویا شما در همه سازمان‌ها دخل و تصرف دارید که می‌توانید تلگرام را رصد کنید.

رضی پاسخ داد: نه من هک نکردم. من کارمند وزارت اطلاعات هم نیستم. یکی این پاکت را برای ما در دفتر فرستاد که عجیب است. این گروه ۸ عضو داشت. آقای علیمحمدی اول این موضع را انکار کردند.

قاضی خطاب به متهم گفت: می‌دانید که به دست آوردن این اسناد جرم است. در مورد فرستاده شدن این اسناد برای شما تحقیق می‌کنیم و از دادستان می‌خواهیم به جد بررسی کنند اسناد و مدارک موجود از چه طریقی به دست شما رسیده است. سوء جریانی در پرونده شما وجود دارد به نحوی که افراد عادی به مطالب سرّی دسترسی پیدا می‌کنند.

رضوی بیان کرد: این پیام‌های واتس اپ من است. این‌ها که دیگر سری نیست.

قاضی گفت: اشکال ندارد، هر چه دارید ارائه دهید.

رضوی گفت: آقای قهرمانی در جلسات قبل عنوان کردند که بنده با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده ام. این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است.

وی افزود: آپارتمان‌های الهیه در رهن خود بانک سرمایه بود و از ۷۸ هزار متر زمین ۷۸۰ متر مشاع آن برای بنده است. من ملک را در وثیقه بانک گذاشتم و فرار نکردم؛ سایر متهمان نداده اند و بعضا رفته اند.

وی تاکید کرد: ملک من ۷۱ میلیارد تومان در زمان تهاتر ارزش داشته است. آیا دادسرای جرائم پولی و بانکی را من خریده ام که دخل و تصرفی در کارشناسی‌ها شده باشد؟

رضوی گفت: آقای قهرمانی عیش و نوش مصداق دارد. می‌گویید در سریال شهرزاد پولشویی شده است. من از آقای امامی ۸.۵ میلیارد طلب دارم و امامی سر باز زده و این پول را نداده است. در آگاهی گفتند بنویس که از امامی طلب ندارم. بنده در دادسرای انتظامی قضات از آقای شابختی شکایت کردم، خواهش می‌کنم به این موضوع هم توجه شود.

وی افزود: نماینده دادستان بیان کردند که می‌خواستند سس بهروز بدهند و نشده است. در این رابطه باید بگویم آقای فرزان از آقای فروتن کارخانه‌ای به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان خریدند و می‌خواستند به من بفروشند لذا اصلا تهاتر نبوده و من رشوه‌ای ندادم که بخواهم در موردش مواخذه شوم.

وی با تاکید براینکه پول کثیف که می‌گویند به سینما آمده صحیح نیست، گفت: قرارداد شهرزاد مربوط به سال ۹۲ بوده و قادری یک پادو برای امامی بوده است من ۸۰ میلیارد تومان منهای ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که ۸ میلیارد آن را بابت شهرازد دادم.

متهم رضوی گفت: آقای قاضی علی رغم سوال‌هایی که از بنده می‌پرسید و من را به چالش می‌کشید سپاسگزارم، چون مجبور می‌شوم توضیحات لازم را ارائه دهم. آقای قهرمانی به درستی گفته اند قرارداد‌ها به نام خودم بود؛ بله درست است، چون من کلاه بردار نبودم. فقط ملک اندرزگو در رهن بانک سرمایه بود و آن ملک دیگر اصلا برای ما نبوده است.
ماجرای دسترسی رضوی به دستورجلسه محرمانه دادسرا

رضوی گفت: اقای قهرمانی نماینده دادستان حرف قشنگی زدند که گفتند رضوی تمام املاک به اسم خودش بود، بله به اسم خودم بود، چون کلاهبردار نبودم.

وی در رابطه با خرید خودروی BMV گفت:گفته شده که من این خودرو را از فردی هدیه گرفتم، قرارداد فروش آن وجود دارد که من باید ماهی دو میلیون تومان پرداخت می‌کردم و تا سال ۹۵ هم ادامه داشت و قیمت این خودرو ۳۱۹ میلیون تومان بود. وگرنه من عاشق چشم و ابروی کسی نبودم.

رضوی ادامه داد: در رابطه با سفر‌های خارجی من هم در کیفرخواست سوال شده که باید بگویم من از بچگی سفر خارجی می‌رفتم، اما بی تقوایی صورت گرفت و نماینده دادستان در یکی از جلسات گفتند که رضوی با شخص خاصی سفر خارجی رفته که باید بگویم آن فرد متاهل است و بچه دارد و در آن سفر زن و بچه من هم حضور داشتند. اما رسانه‌ها بعد از آن تیتر زدند اروپا گردی رضوی با منشی اش. بعد از انتشار این مطلب یکی از سایت‌ها در مورد همسرم مطلبی منتشر کرد.

وی افزود: چطور من در املاک گران نمایی کرده ام در صورتی که همین الان ملک اندرزگو ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

رضوی ادامه داد: من هرچه سند داشتم ارائه کردم و همین جا از نماینده دادستان حلالیت می‌طلبم، اما در مورد علیمحمدی طلب حلالیت ندارم، چون اعتقاد دارم که تمام اتفاقاتی که با آن‌ها اشاره کردم درست است.

از دادگاه درخواست دارم اسناد من را خارج از فضای رسانه‌ای و سیاسی بررسی کند. رسانه‌ها تیتر می‌زنند که پول معلمان مازراتی شد.

قاضی گفت: بیست سال کار ما همین است و ما هیچ فشار رسانه‌ای و سیاسی احساس نمی‌کنیم اگر حکم بر برائت و یا محکومیت باشد با قدرت حکم را صادر می‌کنیم.

رضوی بیان کرد: من فشار رسانه‌ای و سیاسی زیادی حس می‌کنم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای رضوی حرف‌های شما پوشش داده می‌شود شما با رسانه‌ای مصاحبه کردید و گفتید نماینده دادستان سه سال است که با من خصومت شخصی دارد من شمارا سه سال قبل از کجا می‌شناختم من که شما را یک سال قبل برای اولین بار ملاقات کردم.

رضوی پاسخ داد: اشتباه شده است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: اوایل سال ۹۷ جلسه‌ای محرمانه با حضور ضابطان پرونده، بازپرس و سرپرست دادسرای پولی بانکی در خصوص متهمان بانک سرمایه تشکیل شد. در ان جلسه قرار شد بازپرس استعلام‌های را انجام دهد.

وی ادامه داد: براساس صورت جلسه قرار شد ضابطان پرونده یک هفته بعد با دادسرا مراجعه کنند و گزارش کار بگیرند که ناگهان دو روز بعد ضابط پرونده تماس گرفت و گفت این چه دادسرایی است که دستورجلسه محرمانه جلسه در موبایل متهم ضیایی است.

قهرمانی گفت: ما دستورجلسه با در موبایل اقای ضیایی پیدا کردیم که رضوی برای او فرستاده بود.

وی ادامه داد: ما برای پی بردن به موضوع از فن آوری قوه قضاییه کمک گرفتیم و متوجه شدیم که رضوی با یکی از کارمندان قوه قضائیه ارتباط گسترده دارد و این کارمند به پسورد CSM بازپرس دست پیدا کرده و در آخر وقت ادارای از صورتجلسه عکس گرفته و برای رضوی ارسال کرده است.

قهرمانی ادامه داد: رضوی از ارتباطات سیراب است.

در ادامه علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی خطاب به رضوی گفت: شما ملک اندرزگو را ۱۹ میلیارد تومان خریداری کردید و بعد از گودبرداری و دریافت جواز به مبلغ ۶ میلیارد تومان آن را به بانک برای وصول مطالبات خود ارائه کردید.

رضوی بیان کرد: من ۱۵ میلیارد تومان بابت جواز پرداخت کردم.

مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی بیان کرد: یعنی شما بیشتر از میزان قانونی پول بابت جواز پرداخت کردید.

وی خطاب به رضوی گفت: من ملک شما را کارشناسی نکردم بلکه ۱۱ نفر از کارشناسان دادگستری ملک را کارشناسی کرده اند.

علی محمدی بیان کرد: آقای رضوی راه نجات شما راستگویی است و اگر از جانب بنده جرمی مشاهده کردید حتما به دادگاه صالحه شکایت و اعلام جرم کنید، گردن من از مو باریک‌تر است و شما هم وقت مردم را نگیرید و به جای این خزعبلات راست بگوید.

در انتها قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه بعدی دادگاه روز ۲۱ خرداد ماه برگزار می‌شود و جلسات این دادگاه تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به اشتراک بذار:
بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *