راهنمای resident evil 3!

راهنمای قدم به قدم و کامل بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil 3)

رزیدنت اویل ۳ Resident Evil 3: Nemesis سومین قسمت از مجموعه بازی‌های رزیدنت ایول است که در این مقاله به راهنمای قدم به قدم بازی رزیدنت اویل ۳ ارائه شده است.

راهنمای بازی رزیدنت اویل 3

مجله اینترنتی پارسی گو: رزیدنت ایول ۳ Resident Evil 3: Nemesis سومین قسمت از مجموعه بازی‌های ویدئویی رزیدنت ایول است، که در ژاپن با نام Biohazard 3: Last Escape منتشر شد. این بازی توسط شرکت کپ‌کام و در سبک سورویوال هارور ساخته شده و توسط ناشرین گوناگونی چون کپ‌کام، گروه ویرجین، آیدوس و نینتندو عرضه شده‌است. نسخه‌های انگلیسی این بازی به ترتیب نخستین‌بار در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹ برای کنسول پلی‌استیشن، در ۱۶ آوریل ۲۰۰۱ برای مایکروسافت ویندوز، در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰ برای کنسول دریم‌کست و در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۳ برای نینتندو گیم‌کیوب به بازار عرضه شد. این بازی همچنین در ۳ دسامبر ۲۰۰۹ قابلیت بازی در PSN پلی‌استیشن ۳ را نیز پیدا کرد. در این مقاله به راهنمای قدم به قدم بازی رزیدنت اویل ۳ ارائه شده است.

رزیدنت اویل 3

راهنمای بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

در ابتدا با Jill در منطقه آتش سوزی میباشید. بسمت چپ رفته و زامبی سر راهتان را بکشید. از جعبه سر راهتان بالا بروید. بعد از اتمام صحنه، شما در سالن بسته بندی کالا هستید، اسپری را برداشته، در وسط سالن از پله ها بالا بروید، سمت راست را ادامه دهید تا به یک درب رسیده، وارد شوید. کلید روی دیوار را بردارید. در انتهای اتاق، سمت راست دو مواد قرمز محتوی ترکیبات خشابها را بردارید و با دستگاه سازنده خشاب استفاده کنید.

اسلحه کلت، دارای خشاب اضافی میشود. از اتاق خارج شده، به سمت چپ از پله ها پایین بروید. در انتهای راه باریک به یک درب سبز رنگ میرسید، با کلید درب را باز کرده وارد شوید. (در حالت آسان Light Mode ، در ابتدای بازی با اسلحه Assault Rifle میباشید. ولی در حالت سخت با یک کلت دستی بازی میکنید) راه را مستقیم تا انتها ادامه داده، وارد درب شوید. در اینجا یک درب در سمت چپتان، واقع دربالای صحنه دیده میشود، این درب مهم نیست، بنابراین مستقیم به جلو رفته و زامبی های سر راه را از میان بردارید. سپس در بریدگی بسمت چپ بروید و راه را ادامه دهید. به سمت چپ بپیچید، در انتها دو راه وجود دارد، یکی در سمت راست و دیگری روبرویتان میباشد. وارد درب روبرویتان شوید. مستقیم به جلو رفته، به دو راهی خواهید رسید. بطرف درب رفته، زامبیها با هل دادن آن را شکسته خارج میشوند. زامبیها را کشته، وارد آنجا شوید، زامبی پایین این اتاق را نیز بکشید. قوطی محتوی روغن فندک را از روی میز بردارید. جلوتر اسلحه Shotgun را نیز بردارید.

از اتاق خارج شده از پله ها بالا بروید، مسیر سمت راست را بروید و گیاههای سر راهتان را بردارید. وارد درب شده، در انتها به سمت چپ بروید. در سمت راستتان یک درب وجود دارد که بسته است،بنابراین راهتان را به سمت چپ ادامه دهید. زامبی های سر راه را بکشید. نقشه ای روی دیوار وجود دارد، در آنجا از جعبه ها بالا رفته نقشه را بردارید و از پله ها بالا بروید، گیاههای سبز را بردارید. از جعبه ها پایین آمده به سمت چپ بروید. در اینجا چند زامبی همدیگر را میخورند، آنها را کشته و در جلوتر وارد درب سمت راست شوید.

در ادامه به یک سه راهی خواهید رسید، در ابتدا به سمت راست رفته و زامبی های آنجا را بکشید. راه را تا انتهای باریکه ادامه دهید و وارد درب شوید، صحنه. کارت را از روی میز برداشته به انتهای اتاق بروید و چاشنی فندک را از روی میز رنگی بردارید. حالا روغن فندک و چاشنی را با هم مخلوط کنید تا فندک اصلی بدست آید. از دربی که وارد این اتاق شدید خارج شوید. جلوتر از پله ها بالا رفته، به سمت چپ بطرف راه تقسیم شده بروید. به سمت چپ راه را ادامه داده وارد درب شوید. جلوتر زامبی های آنجا را نیز بکشید. در سمت راستتان دربی طناب پیچی شده میبینید، آنرا با فندک سوزانده و وارد درب شوید.

راهنمای رزیدنت اویل 3

بطرف منطقه آتش سوزی در سمت راست بروید. چند سگ سر راه شما قرار میگیرند، آنها را با دقت بکشید و به جلو بروید. وارد اتاق ذخیره بازی در سمت چپ شوید. میتوانید مواد ترکیب کننده خشاب را برداشته، ترکیب کنید. بازی را ذخیره کرده از درب خارج شوید و در سمت چپ، بالای صحنه وارد درب شوید. در ادامه به دوراهی میرسید، در انتهای راه سمت چپ وارد درب مقابل شوید. بعد از اتمام صحنه غول Nemesis ظاهر خواهد شد. به شما دو انتخاب داده میشود. انتخاب اول، مبارزه با Nemesis و انتخاب دوم فرار از Nemesis و رفتن به سالن اصلی R.P.D میباشد. انتخاب دوم بهتر است. آن را انتخاب کرده و به سالن اصلی R.P.D بروید. در سمت راست چند گیاه سبز وجود دارد که اگر نیاز داشتید میتوانید از آنها استفاده کنید. از پله ها پایین رفته و در مرکز سالن به سمت چپ وارد درب کوچک شوید.

در انتهای اتاق زامبی ها را بکشید. در سمت چپ اتاق بطرف کمدهای بایگانی، بسمت چراغ قرمز رفته الماس آبی رنگ را بردارید. سپس به سمت راست اتاق وارد درب روبرویتان شوید. جلوتر وارد اولین درب که رنگ آن قرمز تیره میباشد شده به جلو بروید. به سمت راست و سپس به سمت چپ بپیچید. وارد درب سمت چپتان شده به انتهای اتاق بروید. کارت را از روی میز برداشته به سمت چپ وارد اتاق کوچک شده، خشاب را از روی میز برداشته، از اتاق خارج شوید. به انتهای اتاق جایی که شما به این اتاق آمدید رفته و از درب خارج شوید. به سمت راست رفته،جلوتر مجدداً به سمت راست بروید و وارد درب قرمز تیره شوید. به سمت راست وارد درب سفید رنگ شوید. مستقیم به جلو رفته وارد درب سمت چپ شوید. در انتهای راهرو وارد درب کوچک شوید. به سالن اصلی R.P.D بازگشته اید، به سمت کامپیوتر رفته و کارت را روی آن استفاده کنید. کد را یادداشت کنید.(۰۳۵۲-۰۱۴۱-۰۵۱۳-۰۱۳۱) این کد در هر دفعه بازی تغییر میکند، بنابراین یکی از آنها درست میباشد. خشاب را از روی میز بردارید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. به سمت چپ وارد درب کوچک شوید.

بسمت پشت کمدهای بایگانی بروید. در اینجا روی کشوها یک چراغ چشمک زن وجود دارد، به آنجا رفته و کشو را باز کنید. کدی را که یادداشت نموده اید در اینجا استفاده کنید. کلید را برداشته و از پشت کمدهای بایگانی خارج شوید. وارد درب شده به سمت چپ رفته در انتهای راهرو از پله ها بالا بروید. در انتهای راهرو پس از کشتن زامبی ها وارد دربی شوید که یک مجسمه سنگی نزدیک آن قرار دارد. کلید را روی اولین درب سمت چپ استفاده کرده وارد آن شوید. کمد لباس سمت راستتان را باز کرده اسلحه Grenade Launcher را بردشته و در سمت چپ اتاق سنجاق را نیز از روی میز بردارید. از اتاق خارج شده وارد درب سمت راست شوید. از کنار مجسمه سنگی نزدیک درب عبور کرده راه را تا انتهای راهرو ادامه دهید. از پله ها پایین رفته به سمت چپ در انتهای راهرو وارد درب سفید رنگ شوید. (احتیاط کنید، از اینجا به بعد Nemesis همواره بدنبال شما خواهد بود). به جلو وارد درب سمت چپ شوید. وارد درب انتهای اتاق شوید. بسمت راست بطرف درب اصلی R.P.D بروید. از پله ها بالا رفته از درب خارج شوید. جلوتر وارد درب روبرویتان شوید.

راه را بسمت چپ و سپس براست تا انتها ادامه دهید تا به منطقه آتش سوزی برسید. با سنجاقی که بدست آورده اید درب سمت راست را باز کرده وارد شوید. در سمت چپ شما یک شیلنگ آب روی دیوار وجود دارد، اما نمیتوانید آنرا بردارید، احتیاج به یک آچار دارید. به سمت راست بروید، میتوانید گیاه های سبز را برداشته استفاده کنید. جلوتر بسمت چپ راه را تا انتها بروید. سگها را کشته وارد درب سفید رنگ سمت راستتان شوید. به جلو بروید، سگها حمله خواهند کرد، سگها را کشته بطرف ماشین بروید و سیم مفتولی را از روی کاپوت ماشین بردارید و بسمت چپ بروید. در انتهای راه وارد درب شوید. مواد محتوی خشاب ترکیب کن را برداشته و میتوانید آنرا ترکیب کنید تا خشاب اضافی بدست آورید. وسایل اضافی را در صندوق قرار داده و بازی را ذخیره کنید. وارد درب دیگر شده، سگهای سر راهتان را کشته و به جلو رفته وارد درب سمت راست شوید. نقشه روی دیوار را برداشته و به جلو بروید. به یک دو راهی خواهید رسید. میمون زامبی را کشته و به سمت چپ وارد درب شوید. دو راه در این قسمت وجود دارد، راه سمت چپ به یک درب میرسد و راه سمت راست به حوضچه آب و رستوران ختم میشود. به چپ رفته، زامبی ها را کشته و جلوتر به یک دو راهی دیگر خواهید رسید.

راهنمای قدم به قدم راهنمای رزیدنت اویل 3

به سمت چپ رفته وارد اولین درب سمت چپتان شوید. اینجا اتاق ذخیره بازی است. هندل را برداشته از اتاق خارج شده مستقیماً به جلو بطرف بالای صحنه بروید و وارد درب شوید. در ادامه به یک دوراهی میرسید. بطرف جلو رفته و الماس آبی را که قبلاً بدست آورده بودید روی حلقه رنگی الماسها قرار دهید، سپس برگردید و به سمت چپ بروید. در انتها وارد درب سمت راست شوید. اسپری را از روی میز برداشته، میز متحرک را بطرف چراغهای چشمک زن زرد و قرمز هل دهید. از میز بالا رفته و فایل را از روی میز بردارید. سوئیچ را روشن کرده از میز پایین بیایید و به سمت چپ بطرف درب آهنی بروید. سوئیچ بغل دیوار را روشن کنید تا درب باز شود. از پله ها بالا رفته به چپ و مجدداً از پله ها بالا بروید و وارد درب شوید. صحنه. پس از اتمام صحنه Nemesis ظاهر خواهد شد. دو انتخاب به شما داده میشود. یکی از پنجره بیرون پریدن و دیگری پشت دیوار پنهان شدن. نوشته دوم را انتخاب کرده و سریع دو فایل موجود در این اتاق را بردارید و قبل از اینکه Nemesis مجدداً از زمین بلند شود از اتاق خارج شوید.

از پله ها پایین و بطرف درب رفته وارد درب شوید. بجلو بروید، سپس بسمت چپ تا انتهای راه رفته مجدداً بسمت چپ رفته وارد درب شوید. اول مستقیم سپس بسمت چپ بروید. وارد درب سمت چپ شده کمد را با سنجاق باز کنید و میله کج را بردارید. بسمت راست سپس بسمت چپ بروید. بطرف چراغ های چشمک زن روی دیوار بروید. جلوی پای شما روی زمین یک محفظه آهنی وجود دارد. آن را با میله کج باز کنید. از نردبان پایین رفته زامبی را بکشید. الماس سبز را از روی جسد مرده بردارید و بطرف نردبان برگردید. از نردبان بالا بروید. حالا برگردید بطرف کمدی که میله کج را برداشتید و وارد درب شوید. از پله ها پایین رفته، در دوراهی بسمت راست بروید. راه را تا انتها ادامه داده وارد درب شوید. به جلو رفته و الماس سبز را روی حلقه رنگی الماسها قرار دهید. درب آهنی باز شده وارد آن شوید. به جلو رفته در انتهای را به دوراهی خواهید رسید. به سمت راست رفته وارد درب شوید. به سمت چپ در انتها بسمت راست بروید. هندل را روی سوئیچ کرکره آهنی قرار دهید. بعد از چند بار چرخاندن هندل میشکند، چون هندل پوسیده است.

برای چرخاندن مجدد آن احتیاج به آچار دارید. برای بدست آوردن آچار راه را برگشته از درب خارج شوید. تا انتهای راه بجلو بروید. در بالای صحنه وارد درب شوید. بسمت چپ رفته زامبیها را بکشید و جلوتر وارد درب شوید. بسمت چپ تا انتهای را بروید. سپس بسمت راست رفته وارد درب شوید. اکنون در منطقه آتش سوزی دیگر قرار دارید. در این منطقه یک قطار وجود دارد. به جلو رفته از جعبه بالا بروید. بسمت درب دوم قطار رفته وارد درب شوید. در سمت چپتان سوئیچ قرار دارد. سیم مفتولی را که قبلاً بدست آورده اید را روی آن قرار دهید. به عقب برگشته و Nicholai را ملاقات کنید. سپس به جلو رفته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه، جلوتر آچار را از روی صندلی سمت چپ بردارید و وارد درب کنارتان شوید. مسیر را تا کرکره آهنی رفته و با آچاری که بدست آورده اید هندل را بچرخانید.

کرکره بالا رفته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه به جلو بروید. در سمت راستتان یک اتاق و در سمت چپتان یک کمد وجود دارد. کمد را باز کنید. برای این کار باید کد وارد کنید. از چپ به راست ADACADB سپس وارد کنید ADAC سوم وارد کنید ACADABACAD تا درب کمد باز شود. گالن بنزین را بردارید و از اتاق خارج شوید. مستقیم و سپس سمت چپ بروید. سر راه شما یک درب وجود دارد. ناگهان زامبیها درب را هل میدهند و درب از جای خود کنده میشود. سریعاً زامبیها را کشته و وارد درب کنده شده شوید. بطرف مجسمه سنگی بروید. سوئیچ پشت مجسمه را فشار دهید تا به شما یک کتابچه سنگی بدهد. کتابچه را برداشته و از درب خارج شوید، سپس وارد درب سمت چپ شوید. مستقیم به جلو رفته وارد درب شوید. راه را ادامه داده و وارد درب دیگر شوید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. از درب خارج شده بطرف پایین بیایید. بسمت راست وارد درب شوید. در انتهای مسیر بطرف حوضچه آب بروید. کتابچه سنگی را روی جای خالی که بصورت مستطیل روی دیوار است بگذارید. در سمت چپ لوح سنگی دایره شکل را از روی دیوار بردارید.

راهنمای بازی اویل 3

از حوضچه خارج شده در انتهای مسیر وارد درب شوید. جلوتر سمت چپ دو راهی وارد درب شوید. وارد دربی که الماسها را روی حلقه رنگی الماسها قرار دادید شوید. جلوتر وارد وارد درب کنده شده سمت چپ شده، به سمت راست بطرف مجسمه سنگی رفته و لوح سنگی دایره ای شکل را روی سوئیچ آن قرار دهید. مجسمه برگشته و به شما باطری میدهد. باطری را برداشته و از درب کنده شده خارج شوید. در سمت چپ وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شده تا انتهای راه به جلو رفته در دو راهی بسمت راست وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شوید. میمونهای زامبی را کشته در سمت چپ از پله ها بالا بروید. بطرف آسانسور رفته و باطری را روی آن قرار دهید. از آسانسور پایین بروید. تا انتهای راه به جلو بروید. زامبیهای سر راه را کشته و وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب دیگر شوید. جلوتر سوئیچ کنترل را روشن کنید. سپس بسکمت راست در بالای صحنه رفته و کد دیگر را وارد دستگاه کنترل کنید. اول(از چپ به راست) Red-Red-Red-Blue دوم Red-Red-Blue-Blue . هر دفعه که کد را وارد میکنید یک درب باز خواهد شد. درب سمت راست اسلحه Magnum قرار دارد. کد دوم را وقتی وارد کنید داخل آن یک فیوز میباشد.

وارد هر دو درب شده و اسلحه و فیوز را بردارید.زامبیها حمله میکنند، بطرف درب نرده ای شکل، به شما دو انتخاب داده میشود، یکی فرار از درب و دیگری کشتن زامبیها توسط جریان الکتریسیته. بهتر است نوشته دوم را انتخاب کنید. بعد از این کار بسمت راست رفته وارد درب شوید. مجدداً براست رفته در انتهای راه وارد درب شوید. از آسانسور بالا رفته، زامبیهای این منطقه را بکشید و وارد درب دیگر شوید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. وارد درب دیگر شده و در سمت راست در انتها بسمت راست بروید و وارد درب شوید. سپس در این منطقه بسمت راست وارد درب شوید. به منطقه آتش سوزی بروید و شیلنگ را روی سوئیچ روی دیوار قرار دهید. بعد از خاموش کردن آتش وارد راهی که جلویتان باز شده رفته وارد درب شوید. وارد درب دیگر شده و میمونهای زامبی را بکشید. وارد درب شوید و پس از اتمام صحنه بسمت چپ بروید. کنترل تلویزیون را از روی میز بردارید. به شما کد داده میشود. کد را روی صفحه مونیتور کامپیوتر وارد کنید تا یک درب باز شود. وارد درب شوید. به جلو رفته و تا انتهای راهرو سمت راست را بروید.

محتوی مواد ترکیب کننده را در سمت چپتان از روی قفسه برداشته و با دستگاه ترکیب کننده استفاده کنید تا خشاب به شما داده شود. سپس روغن محتوی بنزین را برداشته با گالن بنزین ترکیب کنید. حالا راه را بطرف درب برگردید. پس از اتمام صحنه زامبیها را سریعاً کشته وارد اتاق شوید. از درب خارج شده، در انتها وارد درب دیگر شوید. به جلو تا انتهای مسیر رفته وارد درب شوید. صحنه Nemesis ظاهر میشود. سریعاً رو. به جلو حرکت کنید و از دست او فرار کرده وارد درب شوید. در انتهای سمت راست وارد درب شوید. حالا ماموریت شما رفتن بسمت قطار میباشد. به جلو رفته، سپس بسمت چپ و در انتهای مسیر سمت راست وارد درب شوید. سمت راست وارد درب دیگر شوید. به جلو رفته وارد درب سفید رنگ شوید. جلوتر وارد درب دیگر شده و سمت چپ بروید. پس از اتمام صحنه به شما دو انتخاب داده میشود که یکی بالا آمدن از گودال و دیگری افتادن در گودال است. گزینه اول را انتخاب کنید. بعد از اینکار به جلو رفته وارد درب شوید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. وارد درب دیگر شده و زامبیهای سر راه کشته، جلوتر وارد درب شوید. به جلو رفته به سمت چپ بپیچید و وارد درب شوید.

در قسمت بعدی به چپ رفته و وارد درب شوید. به جلو برویدو در سر دوراهی به چپ رفته و وارد درب در انتها شوید. جلوتر رفته وارد درب شوید و در ادامه اسمت چپ بروید. Nemesis ظاهر میشود. فرار کرده وارد درب شوید. در انتهای مسیر وارد درب شوید. جلوتر در گودرال خواهید افتاد. در گودرال یک کرم عظیم الجثه وجود دارد. قبل از آنکه کرم ظاهر شود دو سوئیچی که در اینجا قرار دارد را فشار دهید. از نردبان بالا بروید. از جعبه ها بالا رفته و وارد درب دوم قطار شوید. فیوز و گالن بنزین را روی سوئیچ قرار دهید. قطار حرکت خواهد کرد.بعد از اتمام صحنه وارد درب و درب بعدی شوید. Nemesis را شکست داده، به شما دو انتخاب داده میشود. یکی فرار از پنجره و دیگری فشار دادن ترمز اضطراری قطار. شما میتوانید هر دو را انتخاب کنید. بهتر است نوشته دوم را انتخاب کنید.

Resident-evil3 راهنمای بازی

در منطقه جدید به جلو رفته و وارد درب کوچک شوید. در یک اتاق بزرگ هستید، به چپ رفته وارد درب شوید. اکنون در اتاق ذخیره بازی هستید. کلید را برداشته بازی را ذخیره کنید. از درب خارج شده به جلو بروید. زامبیهای سر راه را کشته با استفاده از کلید وارد درب روبرو شوید. جلوتر سمت راست بطرف درب بزرگ رفته وارد شوید. در گوشه های سالن دو صندوقچه وجود دارد. صندوقچه سمت راست را باز کنید، موزیکی به گوش میرسد. آنرا بخاطر بسپارید. اسپری و فایل را از روی میز برداشته، بطرف جسد رفته فایل دیگر را از روی آن بردارید. وارد درب کوچک شوید. فایل را برداشته، بسمت راست و مجدداً بسمت چپ رفته وارد درب دیگر شوید. جلوتر وارد درب دیگر شوید. در سمت چپ کلید را از تابلو بردارید و از درب خارج شوید. جلوتر وارد درب دیگر شوید. به جلو رفته وارد درب سمت چپتان شوید. از پله های سالن بالا رفته بسمت چپ بروید. عنکبوتها را کشته، جلوتر وارد درب شوید. بطرف سوراخ رفته کلید را روی آن قرار دهید تا یک نردبان پایین بیاید. از نردبان بالا رفته، سمت راست چرخ دنده سفید را از روی قفسه بردارید. سمت چپ بطرف پیانو رفته آنرا باز کنید. موزیکی را که قبلا شنیده بودید وارد کنید.(در هر دفعه بازی کد فرق میکند). وارد کنید، بالا، بالا، بالا، بالا، پایین، پایین. محفظه طلایی باز شده، کلید را بردارید. این کلید را با کلید قبلی ترکیب کنید تا شاه کلید بدست آید. بهتر است بازی را ذخیره کنید.

از نردبان پایین رفته Nemesis ظاهر میشود. به شما دو انتخاب داده میشود، یکی استفاده از جریان برق و دیگری استفاده از نور چراغ. نوشته اول را انتخاب نمایید. وارد درب شده، جلوتر از پله ها پایین بروید. در سالن اصلی هستید، بسمت چپ رفته و وارد درب شوید. جلوتر شاه کلید را روی درب سبز رنگ استفاده کنید. وارد درب شوید. عنکبوتهای سمی را کشته وارد درب دیگر شوید. سه تکه لوح رنگی را از روی مجسمه ها بردارید. بطرف تابلوها رفته، هر لوح سر جای خودش قرار میگیرد. عقربه ساعت را روی ساعت دوازده قرار دهید. بنابراین وارد کنید: تابلوی وسط، لوح قهوه ای – تابلوی سمت راست، لوح زرد – تابلوی سمت چپ، لوح سفید. در این موقع ساعت به کنار میرود و شما میتوانید چرخ دنده طلایی رنگ را مشاهده کنید. چرخ دنده طلایی را با چرخ دنده سفید ترکیب کنید. (این کد در هر بار بازی کردن فرق میکند).

حالا از اتاق خارج شوید. در انتهای راهرو وارد درب شوید. سمت راست وارد درب دیگر شوید.در سالن بزرگ دوباره از پله ها بالا بروید و در سمت چپ وارد درب شوید. از نردبان بالا بروید. چرخ دنده را در جای خود در کنار صندوق قرار دهید. بازی را ذخیره کنید. از نردبان پایین آمده وارد درب شوید. پس از جنگیدن با Nemesis، کارلوس به جای شما بازی را ادامه میدهد. باید یک آمپول پیدا کرده و آن را به Jill تزریق کنید تا سم بدن او از بین رفته و بهوش آید. از اتاق خارج شده، زامبیهای سر راه را کشته، وارد درب شوید. جلوتر سمت راست زامبیها را کشته وارد درب شوید. در انتهای اتاق ناقوس را به کنار هل داده وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب بعدی شوید. میمونهای زامبی را کشته وارد درب سمت راست شوید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. در اتاق بعدی فایل و رادیو را بردارید. سویچ آسانسور را روشن کرده رادیو را روی آن قرار دهید. وارد آسانسور شده و طبقه ۴F را انتخاب کنید.

در قسمت بعدی سمت چپ وارد اتاق شوید. در انتهای اتاق کلید و فایل را بردارید. از اتاق خارج شده، بطرف آسانسور رفته اما داخل نشوید. بسمت راست وارد باریکه راه شده، وارد درب اول شوید. روی جسد مرده ضربدر زده کد را یادداشت کنید. این کد هر بار تغییر میکند. از اتاق خارج شده وارد اتاق دوم شوید. میز را طرف درب قرار دهید تا یک تابلو باز شود( جای میز هر بار تغییر میکند). بطرف تابلو رفته کد را وارد کنید و آمپول را دریافت کنید. از اتاق خارج شده داخل آسانسور بروید. طبقه B3 را انتخاب نمایید. بسمت چپ و سپس سمت راست وارد درب بعدی شوید. میمونهای این منطقه را کشته وارد درب دیگر شوید. سمت راست فیوز را از داخل قفسه بردارید. بطرف دستگاه کنترل رفته، چراغ را روشن نمایید. فیوز را روی دستگاه قرار داده کد را وارد کنید. اولI – دوم III – سوم A. محلول دریافتی را با آمپول ترکیب کنید.

از این اتاق و اتاق بعدی خارج و وارد آسانسور شده، ۱F را انتخاب کنید. از این اتاق نیز خارج شوید. بازی را ذخیره کرده از اتاق خارج شوید. قبل از منفجر شدن این اتاق، سریع خارج شوید. بعد از اتمام صحنه، وارد درب شوید. ازاین اتاق خارج و وارد درب بعدی شوید. سمت راست وارد درب شوید. جلوتر Nemesis ظاهر میشود، از دست او فرار کنید و وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شوید. آمپول را به Jill تزریق کرده تا خوب شود. بازی را ذخیره کرده، از اتاق خارج شوید. غول درب را میشکند و بطرف شما می آید، سریع از دست او فرار کنید. از درب شکسته عبور کرده، سمت راست وارد درب شوید. جلوتر وارد درب روبرو شوید. وارد درب سبز رنگ شده در انتهای راهرو وارد درب شوید. به انتهای اتاق که ناقوس وجود داشت رفته وارد درب شوید.

اویل 3 راهنما

جلوتر سمت راست وارد درب شوید.( با استفاده از سنجاق) فایل را از روی میز بردارید. کلید را نیز از روی تابلو برداشته خارج شوید و بسمت چپ بطرف پله ها بالا بروید و درب را با استفاده از کلید باز کنید. وارد شده، مارهای سمی را کشته، در سمت راست از پله ها پایین بروید. میمونهای زامبی را کشته وارد درب شوید. جلوتر کلید و فایل را از روی جسد برداشته راه را برگردید. از درب خارج شوید. از پل عبور کرده از پله ها بالا بروید. در سمت چپ از پله ها پایین رفته داخل درب شوید. معما بغل سوییچ نوشته شده است. با استفاده از آن آب حوض را خالی کنید. وارد حوضچه شده از نردبان پایین بروید.تا انتهای راه به جلو رفته، سمت راست از سکو بالا بروید. جلوتر از نردبان بالا بروید. از راه باریک عبور کنید تا به قبرستان برسید. زامبیهای این منطقه را کشته، جلوتر وارد درب شوید. میله را از روی دیوار بردارید. شومینه را با فندک روشن کنید. بعد از چند ثانیه شومینه خاموش شده و دیوار آجری نمایان میشود. با میله دیوار آجری را خراب کنید. از سوراخ عبور کرده از روی میز کلید را بردارید.

در این اتاق دو فایل وجود دارد، یکی روی میز و دیگری روی تابلو قرار دارد، هردو آنها را بردارید و از سوراخ خارج شوید. وارد درب دیگر شوید. بازی را ذخیره کرده و اسپری را از کنار صندوق برداشته و از درب خارج شوید. از این اتاق نیز خارج شوید. از باریکه عبور کرده تا به قبرستان برسید. بعد از اتمام صحنه مشاهده میکنید که قبرستان ویران شده است. در این موقع یک کرم خاکی غول پیکر ظاهر میشود. بهترین راه کشتن او استفاده از اسلحه Grenade Launcher است. وقتی او را کشتید یک درب میله ای از بالای پنجره به زمین می افتد. در آنطرف قبرستان از میله بالا بروید. جلوتر رفته تا به فاضلاب برسید. از سکو پایین آمده و از فاضلاب عبور کنید. همین طور راه را ادامه دهید تا به نردبان برسید. از نردبان عبور کنید. از حوض خارج شده بسمت راست وارد درب شوید.

به جلو بروید، زامبیهای سر راه را کشته بسمت راست در بالای صحنه بروید. بطرف پله ها رفته از آن پایین بروید. از پل عبور کرده وارد درب شوید. مستقیماً راه را به جلو ادامه دهید. در انتهای راه بسمت راست رفته و در آخر بعد از عبور از سمت راست بسمت چپ بروید. در انتها جلوی درب آهنی هستید. روی درب یک قفل آهنی زرد رنگ وجود دارد. با کلیدی که قبلاً بدست آورده اید آنرا باز کنید. وارد شده در منطقه بعدی به جلو بروید. از پله ها بالا رفته بطرف پل بروید. Nemesis ظاهر میشود. به شما دو انتخاب داده خواهد شد. یکی پایین انداختن غول از پل و دیگری افتادن خودتان به پایین پل. بهتر است نوشته اول را انتخاب کنید. بعد از اتمام صحنه، شما در قسمت انتهایی بازی هستید. جلوتر بسمت چپ و سپس بسمت راست بروید. بطرف درب دوم در انتهای راهرو رفته وارد شوید. بعد از اتمام صحنه بطرف کمد رفته و سویچ را از داخل آن بردارید. اسپری را نیز از روی میز بردارید. وارد درب سفید رنگ شوید. اکنون در اتاق نیروی بخار هستید. به یک معما برخورد خواهید کرد که حل آن بدینصورت است.

دستگاه کنترل قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول (درب سفید رنگ) ابتدا به قسمت اول رفته و سویچ سمت چپ را فشار دهید. سپس به قسمت سوم رفته و سویچ بالا را فشار دهید بعد سویچ پایین را فشار دهید. اکنون به قسمت اول بیایید و سویچ سمت راست را فشار دهید. حالا به قسمت دوم رفته و سویچ بالا و سپس سویچ پایین را فشار دهید. اکنون به قسمت اول بیایید و سویچ سمت چپ را فشار دهید. به قسمت سوم رفته و سویچ بالا را فشار دهید. حالا بطرف دستگاه کنترل رفته و آنرا روشن کنید. شما با این کار نیمی از سویچ درب بغل آسانسور را روشن میکنید. بعد از اینکار بخارها را خاموش کرده از اتاق خارج شوید. در این اتاق بهتر است بازی را ذخیره کنید. بطرف درب بعدی رفته از آن خارج شوید. زامبیهای راهرو را کشته و وارد دربی شوید که یک چراغ سبز رنگ روی آن قرار دارد.

نقشه را از روی دیوار برداشته، زامبیها را بکشید. دیسک را از روی کامپیوتر بردارید. سمت راست، وارد آسانسور شوید. سویچ را روشن کنید تا به طبقه پایین بروید. در قسمت بعدی بغل یک حوضچه هستید. میمونهای زامبی را کشته بطرف پله ها بروید. از پله ها پایین رفته وارد درب شوید. میمونهای داخل فاضلاب را کشته و از سکو پایین بروید. سمت چپ رفته تا انتهای راه به سکوی بعدی رسیده از آن بالا رفته و وارد درب دیگر شوید. در این اتاق بطرف چراغهای چشمک زن بروید و سوپاپ آب را از روی آن بردارید. فایل روی میز را بردارید. بهتر است بازی را ذخیره کنید. وارد درب قهوه ای شوید. به جلو رفته از پله ها پایین بروید. بسمت دستگاه کنترل رفته سوپاپ را روی آن قرار دهید. با یک معمای دیگر روبرو هستید. بدینصورت.سویچ Aیک بار براست. سویچ B پنج بار به چپ. سویچ C چهار بار به چپ. یا به طریقه دیگر A سه بار به چپ. B چهار بار به چپ. C دو بار براست.

شما در هر دفعه بازی به این معما برخورد خواهید کرد که هر دفعه تغییر میکند. بعد از آنکه کار را انجام دادید نیمه دیگر قفل درب بغل آسانسور باز میشود. حالا بسمت راست بروید بسمت دستگاه کنترل و سویچی را که بدست آورده اید روی آن قرار دهید تا آن شارژ شود. از اتاق خارج شده وارد درب شوید. در قسمت بعدی نیز از اتاق خارج شوید تا بسمت فاضلاب برسید. از فاضلاب عبور کرده وارد درب دیگر شوید. در این قسمت میمونهای زامبی را بکشید و از پله ها بالا بروید. داخل آسانسور شده طبقه بالا را انتخاب کنید. در بالای حوضچه قرار دارید بسمت راست بروید بسمت دربی که قفل آنرا باز کرده اید. وارد شده تا انتهای راهرو بروید. بعد از اتمام صحنه بطرف چراغ چشمک زن رفته و دیسکی را که قبلاً بدست آورده بودید روی آن قرار دهید تا درب باز شود. بعد از اتمام صحنه باید با Nemesis در یک زمان سه دقیقه ای بجنگید. بعد از شکست دادن او یک کارت Umbrella از جیب جسد مرده زامبی بیرون می افتد. کارت را برداشته بطرف درب بروید. کارت را روی درب استفاده کرده تا درب باز شود. راهرو را تا انتها ادامه داده وارد درب دیگر شوید.

در این قسمت داخل یک راهرو هستید. به جلو رفته، بطرف کرکره آهنی که بغل آن یک سویچ قرمز رنگ وجود دارد. با کارت آنرا باز کنید و زامبیهای داخل آنرا بکشید. سر راهتان چند گیاه سبز وجود دارد آنها را بردارید و وارد درب روبرو شوید. بعد از اتمام صحنه، کنترل را از روی میز برداشته و بطرف نردبان از آن پایین بروید. در قسمت بعدی چندین حوضچه کوچک و جسد زامبی وجود دارد. زامبیها را کشته و خشاب را از روی قفسه برداشته وارد درب شوید. جلوتر فایل را از روی زمین برداشته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه بطرف کامپیوتر رفته آنرا فعال کنید. در این موقع سه سویچ ظاهر خواهد شد. سویچ شماره یک را فشار دهید. غول Nemesis ظاهر میشود. سریعاً بسمت سویچ دوم رفته آنرا فشار دهید و در انتها بطرف سویچ سوم رفته آنرا نیز فشار دهید. در این موقع لیزر فعال میشود. شما باید صبر کنید تا لیزر به شمارش بیفتد. بعد از این کار، لیزر راهی برای شما باز میکند. به آنجا بروید، غول دنبال شما خواهد بود. او را به این منطقه بکشانید. بعد از اینکه لیزر دوباره شروع به شمارش کرد از این منطقه فرار کنید تا لیزر غول را نابود کند. بعد از نابود کردن Nemesis بسمت درب بروید. به شما دو انتخاب داده میشود. انتخاب اول کشتن و خلاص کردن نیمی از بدن غول Nemesis و انتخاب دوم فرار از این منطقه. نوشته دوم را انتخاب نمایید و وارد درب شوید. آسانسور را روشن کنید و از آن پایین بروید. در منطقه پرواز هلی کوپتر به جلو بروید. صحنه. حالا صحنه پایانی را تماشا کنید.

راهنمای قدم به قدم اویل 3

توضیحات بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

هر ۳۰ فایل بازی را جمع کنید تا یادداشت روزانه Jill را داشته باشید. بازی در حالت سخت Heavy mode: در این بازی فقط جای الماس سبز تغییر پیدا میکند که در رستوران میباشد. همچنین کدهای معما در این بازی تغییر میکند. کد معمای اول در سالن R.P.D که بدین صورت میباشد. ۰۳۴۱-۰۴۱۱. کدهای معما در بیمارستان که شما با Carlos برای Jill آمپول می آورید بدینصورت میباشد. ۵۱۳-۴۰۱ در حالت سخت هر بار که بازی را به پایان برسانیدبه شما یک فایل Epilogue داده میشود که مجموع آن هشت تا میباشد. هر هشت تای آنرا در هر دفعه کامل کنید تا به شما یک دفترچه یادداشت بازی داده شود. هر دفعه بازی را کامل کنید یک ستاره داده میشود که مجموع آن ده میباشد.

حالت مزدور: بازی را در یکی از دو حالت مشکل تکمیل کرده و منتظر اتمام اعتبار شوید، سپس فایل Next Game را برای باز کردن مینی گیم مزدوران (The Mercenares) ذخیره کنید. یک بازی جدید را شروع کرده و بازی ذخیره شده را انتخاب کنید، سپس حالت The Mercenares را انتخاب کنید. این حالت شامل Carlos، Mikhal یا Nikkoli از ترن تا اتاق شروع با یک تایمر دو دقیقه ای میباشد. کشتن حریفان مختلف و نجات افراد در طول سفر، پول اضافی و زمان بیشتر خواهد داد. پس از تکمیل بازی پول و درجه داده خواهد شد. پول را میتوانید برای خرید اسلحه بهتر و ایمنی نامحدود استفاده کنید.کلید بوتیک: بازی را یکبار با موفقیت تکمیل کرده و منتظر اتمام اعتبار شوید، سپس فایل Next Game را برای دریافت کلید بوتیک در خیابان اول در شروع بازی ذخیره کنید.

از کلید برای ورود و تغییر لباس استفاده کنید.لباسهای دیگر: بازی را در حالت آسان با هر درجه ای بهتر از F تکمیل کنید تا لباس Jill از بازی اصلی Resident Evil و لباس Regina از داینو کریسیس را باز کنید. بازی را با موفقیت در حالت سخت تکمیل کنید تا با درجه D دو لباس، درجه C سه لباس، B چهار لباس و A هر پنج لباس را باز کنید.اپیلوگها: بازی را در حالت سخت تکمیل کنید تا یک اپیلوگ باز شود. اپیلوگها شرح خلاصه ای از هر کاراکتر در تمام سری بازی رزیدنت رزیدنت اویل ۳ هستند که توضیح میدهند پس از هر ماجرا بر سر اشخاص چه آمده است. بازی را با موفقیت در وضعیت سخت هشت بار تکمیل کنید تا همه اپیلوگها باز شوند.

رمز بازی اویل 3! (resident evil 3 nemesis) 3

راهنمایی بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

رمز قفل، هنگام وارد شدن به قرارگاه پلیس و رفتن بسمت درب بالا، سمت چپ به یک اتاق با زامبی وارد میشوید، پس از کشتن آنها وارد اتاق بعدی میشوید که دارای قفلهایی است، وقتی به آنجا رسیدید بسمت دیگر بروید تا یک لامپ روشن روی آن ببینید، بازی از شما یک کد میخواهد که یکی از این اعداد است.۰۱۳۱,۰۵۱۳,۴۰۱۱,۴۳۱۲ راه حل چشمه پارک: هنگام استفاده از واحد کنترل آب در پارک Raccoon برای کشیدن آب از چشمه، به جایگذاری دنده های خاکستری و مشکی نیاز دارید. دنده ها را باید به اینصورت حرکت دهید تا بدرستی درگیر شده آب کشیده شود. دنده مشکی سمت چپ، پایین را بطرف بالا حرکت دهید. دنده خاکستری وسط بالا را بسمت پایین حرکت دهید. دنده خاکستری سمت راست بالا را بسمت چپ حرکت دهید. دنده مشکی سمت راست پایین را بسمت بالا حرکت دهید. دنده خاکستری وسط بالا را بسمت پایین حرکت دهید. دنده مشکی سمت چپ بالا را بسمت راست حرکت دهید.راه حل نمونه آب: هنگام استفاده از ماشین نمونه برداری آ‎ب در کارخانه فرآوری زباله (کارخانه متروکه) باید سه خط از نمونه آب را برای پردازش بطور صحیح قرار دهید. چهار راه حل ممکن عبارتند از: A4= راست و B2= راست و C2= چپ A1= راست و B1= راست و C2= چپ A1= چپ و B2= چپ و C2= راست A1= راست و B3= راست و C4= چپ.

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: کتاب لوحه خانه و residentevil.ir به نقل از وبلاگ http://game-p30.blogfa.com

به اشتراک بذار:
بیشتر بخوانید:

28 دیدگاه در “راهنمای قدم به قدم و کامل بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil 3)

 1. علی

  با سلام.
  میخاستم معمای اون قسمت پمپ آب ک کلید abc رو ب چپ و راست باید بچرخونی رو برام توضیح بدید.
  اگه بلد هستید.
  ک چجوری و از کجا میفهمید ک مثلا کلمه b باید سه بار ب راست بچرخه.
  لطفا برام توضیح بدید.
  و اگه امکانش هست توضیح رو ب شماره تلفن من با واتس آپ یا تلگرامی چیزی بفرستین.
  بینهایت مچکرم بابت توضیحاتون توی این بازی.
  البته من همه قسمت ها رو خودم رد کردم ب جز همین مورد پمپ آب.
  ممنون.
  اینم شماره تلفن من اگه توضیح رو بفرستین ممنون میشم.
  Ali Ph.d

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. اگر منظور شما فواره است و رمز داخل شدن به استخر را می خواهید، در همان منطقه بازی رو تابلوها وجود دارد. کافیست اطراف را کنترل کنید تا رمز را بیابید. معمای دیگری که آ و ب و سی دارد به این صورت حل می شود: سویچ A یک بار براست. سویچ B پنج بار به چپ. سویچ C چهار بار به چپ. یا به طریقه دیگر A سه بار به چپ. B چهار بار به چپ. C دو بار براست… ضمن اینکه به نظرات شما صرفا در سایت پاسخ داده می شود. موفق باشید

   1. پارسی گو نویسنده

    سلام. دوست عزیز. شما مطابق توضیح و فایل کدها را جایگزین کنید. سپس داخل بازی به اولین صندوق ذخیره (اتاق سیو save) که برسید تفنگ ها را داخل جعبه مشاهده خواهید کرد… موفق باشید

 2. امیر

  سلام ببخشید من تو رستورانه که میگید درب اهنی رو باز کنیم از پله ها پایین بروید و الماس رو از روی جنازه بردارید من وقتی میرم پیش جنازه هیچی الماسی انگار وجود نداره اونجا چه کنم لطفا سریع بگید گیر کردم

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. این بخش از بازی با دو حالت انجام می گیرد: یا الماس در رستوران و زیر زمین است، و یا در ساختمان کنار دربی که الماس می خورد. (سمت راست دربی که الماس می خورد.) وارد این ساختمان شده و به طبقه بالای آن بروید. بالای ساختمان یک جنازه روی زمین افتاده است که با جستجوی آن می توانید الماس را به دست آورید. دقت کنید: اگر از بدن جنازه الماس را پیدا نکردید روی میز همان بخش را جستجو کنید. موفق باشید

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. سمت راست دربی که الماس می خورد جلو بروید. سمت چپ دربی وجود دارد. وارد بشوید. برق را متصل کنید تا مسیر پله باز بشود. بالا بروید. الماس را می یابید. دقت داشته باشید لذت مجموعه اویل ۱ و ۲ و ۳ در همین جستجوها و یافتن آیتم ها است. موفق باشید

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. بله. دوست عزیز. کنار همان درب سمت راست مسیر را ادامه بدهید. یک ساختمان سمت چپ شما قرار دارد. باید آنرا باز کرده و داخل شوید. برق را با استفاده از چهارپایه متصل کنید. درب کشویی پله باز می شود. از پله بالا بروید. روی میز و جنازه افتاده روی زمین را چک کنید. الماس را خواهید یافت. موفق باشید

 3. امیر

  بخدا هیچ راهی وجود نداره فقظ یه کوچست دفتر روزنامه (news paper office ) که اونم توش یه کرکره برقی داره هر کاری میکنم بالا نمیره اون یکی در نقره ای یه هم باز نمیشه

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. همین اتاق منظور نظر است. دری که کرکره برقی دارد باز می شود. یک چهارپایه چوبی داخل همان دفتر وجود دارد. تقریبا وسط سالن. باید آنرا هل بدهید تا به گوشه دیگر سالن برود. سپس از آن بالا بروید و سوییچ باز شدن درب کرکره را وصل کنید. کرکره بالا می رود. الماس را بالای همین ساختمان پیدا خواهید کرد. موفق باشید

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. دقت کنید: بنزین باید با روغن مخلوط شود. فیوز و کابل هم برای راه اندازی قطار مورد نیاز است. متن راهنما را به دقت بخوانید. کابل در دوحالت به دست می آید: یا داخل پمپ بنزین است و یا باید به اتاق کنترل بروید. پمپ بنزین پس از ورود به درب الماس دار (سمت راست) است. همچنین با آسانسور و پایین رفتن به وسیله آن به اتاق کنترل می رسید. ضمن اینکه روغن نیز باید با خاموش کردن آتش (قسمتی که سگ ها حمله می کردند) و جستجوی آن منطقه به دست می آید. متن راهنما به صورت کامل همه چیز را توضیح داده است… موفق باشید

 4. R.t.m.8200

  سلام دوست عزیز من الان از روی نوشته ی خود شما اینجام

  وارد هر دو درب شده و اسلحه و فیوز را بردارید.زامبیها حمله میکنند، بطرف درب نرده ای شکل، به شما دو انتخاب داده میشود، یکی فرار از درب و دیگری کشتن زامبیها توسط جریان الکتریسیته. بهتر است نوشته دوم را انتخاب کنید. بعد از این کار بسمت راست رفته وارد درب شوید.

  چیکار کنم اون دری که میگید باز نمیشه

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. اگر منظورتان درب فیوز است که باید حالت های مختلف دستگاه را امتحان کنید تا باز شود… اما اگر منظورتان درب چوبی است، این در در حالت عادی باز نمی شود. فقط بعد از برداشتن فیوز و موقع حمله زامبی ها اگر گزینه فرار را انتخاب کنید می توانید با شکستن درب چوبی از دست زامبی ها فرار کنید… موفق باشید

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. توضیح در اول شما درج شد. این پیغام می گوید که این درب (درب چوبی) فقط برای استفاده اورژانسی است. بنابراین موقع حمله زامبی ها و بعد از برداشتن فیوز می توانید از آن استفاده کنید… موفق باشید

  1. پارسی گو نویسنده

   سلام. دوست عزیز. این بخش بستگی به نوع بازی که شما دانلود کرده اید دارد. اگر با اتمام بازی بخش Mercenares فعال نشده است، در فولدر بازی آیکنی وجود دارد که می توانید با کلیک روی آن مستقیم به این بخش بروید. به عبارت دیگر در جایی که بازی را نصب کرده اید، دو آیکن برای ورود به بازی هست. آیکن اول شما را به بازی معمولی هدایت می کند و آیکن دیگر شما را به Mercenares می برد! موفق باشید

    1. پارسی گو نویسنده

     سلام. دوست عزیز. روی آیکون اویل خودتان راست کلیک کرده و پراپرتیز را بزنید. سپس مشخصات کامل بازی (نام کامل/ ورژن) را برای ما بنویسید تا بتوانیم کمکتان کنیم… در نظر داشته باشید: دو حالت اویل برای pc منتشر شده است. (البته به غیر از نسخه های فارسی سازی شده و…) یک نسخه با اتمام بازی، می توانید وارد بازی دیگری بشوید و با جمع آوری امتیاز سلاح بی نهایت خریداری کنید. و نسخه دیگر از همان ابتدا می توانید وارد بازی جمع آوری امتیاز شوید. اگر مقدور است فولدر بازی (محل نصب که تمامی فایل های اویل در آن قرار دارد) عکس بگیرید و در سایت های آپلود رایگان بارگذاری کنید و لینک آنرا برای ما بفرستید تا بهتر بتوانیم کمکتان کنیم… موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *