راهنمای resident evil 3!

راهنمای قدم به قدم و کامل بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil 3)

رزیدنت اویل ۳ Resident Evil 3: Nemesis سومین قسمت از مجموعه بازی‌های رزیدنت ایول است که در این مقاله به راهنمای قدم به قدم بازی رزیدنت اویل ۳ ارائه شده است.

راهنمای بازی رزیدنت اویل 3

مجله اینترنتی پارسی گو: رزیدنت ایول ۳ Resident Evil 3: Nemesis سومین قسمت از مجموعه بازی‌های ویدئویی رزیدنت ایول است، که در ژاپن با نام Biohazard 3: Last Escape منتشر شد. این بازی توسط شرکت کپ‌کام و در سبک سورویوال هارور ساخته شده و توسط ناشرین گوناگونی چون کپ‌کام، گروه ویرجین، آیدوس و نینتندو عرضه شده‌است. نسخه‌های انگلیسی این بازی به ترتیب نخستین‌بار در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹ برای کنسول پلی‌استیشن، در ۱۶ آوریل ۲۰۰۱ برای مایکروسافت ویندوز، در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰ برای کنسول دریم‌کست و در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۳ برای نینتندو گیم‌کیوب به بازار عرضه شد. این بازی همچنین در ۳ دسامبر ۲۰۰۹ قابلیت بازی در PSN پلی‌استیشن ۳ را نیز پیدا کرد. در این مقاله به راهنمای قدم به قدم بازی رزیدنت اویل ۳ ارائه شده است.

رزیدنت اویل 3

راهنمای بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

در ابتدا با Jill در منطقه آتش سوزی میباشید. بسمت چپ رفته و زامبی سر راهتان را بكشید. از جعبه سر راهتان بالا بروید. بعد از اتمام صحنه، شما در سالن بسته بندی كالا هستید، اسپری را برداشته، در وسط سالن از پله ها بالا بروید، سمت راست را ادامه دهید تا به یك درب رسیده، وارد شوید. كلید روی دیوار را بردارید. در انتهای اتاق، سمت راست دو مواد قرمز محتوی تركیبات خشابها را بردارید و با دستگاه سازنده خشاب استفاده كنید.

اسلحه كلت، دارای خشاب اضافی میشود. از اتاق خارج شده، به سمت چپ از پله ها پایین بروید. در انتهای راه باریك به یك درب سبز رنگ میرسید، با كلید درب را باز كرده وارد شوید. (در حالت آسان Light Mode ، در ابتدای بازی با اسلحه Assault Rifle میباشید. ولی در حالت سخت با یك كلت دستی بازی میكنید) راه را مستقیم تا انتها ادامه داده، وارد درب شوید. در اینجا یك درب در سمت چپتان، واقع دربالای صحنه دیده میشود، این درب مهم نیست، بنابراین مستقیم به جلو رفته و زامبی های سر راه را از میان بردارید. سپس در بریدگی بسمت چپ بروید و راه را ادامه دهید. به سمت چپ بپیچید، در انتها دو راه وجود دارد، یكی در سمت راست و دیگری روبرویتان میباشد. وارد درب روبرویتان شوید. مستقیم به جلو رفته، به دو راهی خواهید رسید. بطرف درب رفته، زامبیها با هل دادن آن را شكسته خارج میشوند. زامبیها را كشته، وارد آنجا شوید، زامبی پایین این اتاق را نیز بكشید. قوطی محتوی روغن فندك را از روی میز بردارید. جلوتر اسلحه Shotgun را نیز بردارید.

از اتاق خارج شده از پله ها بالا بروید، مسیر سمت راست را بروید و گیاههای سر راهتان را بردارید. وارد درب شده، در انتها به سمت چپ بروید. در سمت راستتان یك درب وجود دارد كه بسته است،بنابراین راهتان را به سمت چپ ادامه دهید. زامبی های سر راه را بكشید. نقشه ای روی دیوار وجود دارد، در آنجا از جعبه ها بالا رفته نقشه را بردارید و از پله ها بالا بروید، گیاههای سبز را بردارید. از جعبه ها پایین آمده به سمت چپ بروید. در اینجا چند زامبی همدیگر را میخورند، آنها را كشته و در جلوتر وارد درب سمت راست شوید.

در ادامه به یك سه راهی خواهید رسید، در ابتدا به سمت راست رفته و زامبی های آنجا را بكشید. راه را تا انتهای باریكه ادامه دهید و وارد درب شوید، صحنه. كارت را از روی میز برداشته به انتهای اتاق بروید و چاشنی فندك را از روی میز رنگی بردارید. حالا روغن فندك و چاشنی را با هم مخلوط كنید تا فندك اصلی بدست آید. از دربی كه وارد این اتاق شدید خارج شوید. جلوتر از پله ها بالا رفته، به سمت چپ بطرف راه تقسیم شده بروید. به سمت چپ راه را ادامه داده وارد درب شوید. جلوتر زامبی های آنجا را نیز بكشید. در سمت راستتان دربی طناب پیچی شده میبینید، آنرا با فندك سوزانده و وارد درب شوید.

راهنمای رزیدنت اویل 3

بطرف منطقه آتش سوزی در سمت راست بروید. چند سگ سر راه شما قرار میگیرند، آنها را با دقت بكشید و به جلو بروید. وارد اتاق ذخیره بازی در سمت چپ شوید. میتوانید مواد تركیب كننده خشاب را برداشته، تركیب كنید. بازی را ذخیره كرده از درب خارج شوید و در سمت چپ، بالای صحنه وارد درب شوید. در ادامه به دوراهی میرسید، در انتهای راه سمت چپ وارد درب مقابل شوید. بعد از اتمام صحنه غول Nemesis ظاهر خواهد شد. به شما دو انتخاب داده میشود. انتخاب اول، مبارزه با Nemesis و انتخاب دوم فرار از Nemesis و رفتن به سالن اصلی R.P.D میباشد. انتخاب دوم بهتر است. آن را انتخاب كرده و به سالن اصلی R.P.D بروید. در سمت راست چند گیاه سبز وجود دارد كه اگر نیاز داشتید میتوانید از آنها استفاده كنید. از پله ها پایین رفته و در مركز سالن به سمت چپ وارد درب كوچك شوید.

در انتهای اتاق زامبی ها را بكشید. در سمت چپ اتاق بطرف كمدهای بایگانی، بسمت چراغ قرمز رفته الماس آبی رنگ را بردارید. سپس به سمت راست اتاق وارد درب روبرویتان شوید. جلوتر وارد اولین درب كه رنگ آن قرمز تیره میباشد شده به جلو بروید. به سمت راست و سپس به سمت چپ بپیچید. وارد درب سمت چپتان شده به انتهای اتاق بروید. كارت را از روی میز برداشته به سمت چپ وارد اتاق كوچك شده، خشاب را از روی میز برداشته، از اتاق خارج شوید. به انتهای اتاق جایی كه شما به این اتاق آمدید رفته و از درب خارج شوید. به سمت راست رفته،جلوتر مجدداً به سمت راست بروید و وارد درب قرمز تیره شوید. به سمت راست وارد درب سفید رنگ شوید. مستقیم به جلو رفته وارد درب سمت چپ شوید. در انتهای راهرو وارد درب كوچك شوید. به سالن اصلی R.P.D بازگشته اید، به سمت كامپیوتر رفته و كارت را روی آن استفاده كنید. كد را یادداشت كنید.(۰۳۵۲-۰۱۴۱-۰۵۱۳-۰۱۳۱) این كد در هر دفعه بازی تغییر میكند، بنابراین یكی از آنها درست میباشد. خشاب را از روی میز بردارید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. به سمت چپ وارد درب كوچك شوید.

بسمت پشت كمدهای بایگانی بروید. در اینجا روی كشوها یك چراغ چشمك زن وجود دارد، به آنجا رفته و كشو را باز كنید. كدی را كه یادداشت نموده اید در اینجا استفاده كنید. كلید را برداشته و از پشت كمدهای بایگانی خارج شوید. وارد درب شده به سمت چپ رفته در انتهای راهرو از پله ها بالا بروید. در انتهای راهرو پس از كشتن زامبی ها وارد دربی شوید كه یك مجسمه سنگی نزدیك آن قرار دارد. كلید را روی اولین درب سمت چپ استفاده كرده وارد آن شوید. كمد لباس سمت راستتان را باز كرده اسلحه Grenade Launcher را بردشته و در سمت چپ اتاق سنجاق را نیز از روی میز بردارید. از اتاق خارج شده وارد درب سمت راست شوید. از كنار مجسمه سنگی نزدیك درب عبور كرده راه را تا انتهای راهرو ادامه دهید. از پله ها پایین رفته به سمت چپ در انتهای راهرو وارد درب سفید رنگ شوید. (احتیاط كنید، از اینجا به بعد Nemesis همواره بدنبال شما خواهد بود). به جلو وارد درب سمت چپ شوید. وارد درب انتهای اتاق شوید. بسمت راست بطرف درب اصلی R.P.D بروید. از پله ها بالا رفته از درب خارج شوید. جلوتر وارد درب روبرویتان شوید.

راه را بسمت چپ و سپس براست تا انتها ادامه دهید تا به منطقه آتش سوزی برسید. با سنجاقی كه بدست آورده اید درب سمت راست را باز كرده وارد شوید. در سمت چپ شما یك شیلنگ آب روی دیوار وجود دارد، اما نمیتوانید آنرا بردارید، احتیاج به یك آچار دارید. به سمت راست بروید، میتوانید گیاه های سبز را برداشته استفاده كنید. جلوتر بسمت چپ راه را تا انتها بروید. سگها را كشته وارد درب سفید رنگ سمت راستتان شوید. به جلو بروید، سگها حمله خواهند كرد، سگها را كشته بطرف ماشین بروید و سیم مفتولی را از روی كاپوت ماشین بردارید و بسمت چپ بروید. در انتهای راه وارد درب شوید. مواد محتوی خشاب تركیب كن را برداشته و میتوانید آنرا تركیب كنید تا خشاب اضافی بدست آورید. وسایل اضافی را در صندوق قرار داده و بازی را ذخیره كنید. وارد درب دیگر شده، سگهای سر راهتان را كشته و به جلو رفته وارد درب سمت راست شوید. نقشه روی دیوار را برداشته و به جلو بروید. به یك دو راهی خواهید رسید. میمون زامبی را كشته و به سمت چپ وارد درب شوید. دو راه در این قسمت وجود دارد، راه سمت چپ به یك درب میرسد و راه سمت راست به حوضچه آب و رستوران ختم میشود. به چپ رفته، زامبی ها را كشته و جلوتر به یك دو راهی دیگر خواهید رسید.

راهنمای قدم به قدم راهنمای رزیدنت اویل 3

به سمت چپ رفته وارد اولین درب سمت چپتان شوید. اینجا اتاق ذخیره بازی است. هندل را برداشته از اتاق خارج شده مستقیماً به جلو بطرف بالای صحنه بروید و وارد درب شوید. در ادامه به یك دوراهی میرسید. بطرف جلو رفته و الماس آبی را كه قبلاً بدست آورده بودید روی حلقه رنگی الماسها قرار دهید، سپس برگردید و به سمت چپ بروید. در انتها وارد درب سمت راست شوید. اسپری را از روی میز برداشته، میز متحرك را بطرف چراغهای چشمك زن زرد و قرمز هل دهید. از میز بالا رفته و فایل را از روی میز بردارید. سوئیچ را روشن كرده از میز پایین بیایید و به سمت چپ بطرف درب آهنی بروید. سوئیچ بغل دیوار را روشن كنید تا درب باز شود. از پله ها بالا رفته به چپ و مجدداً از پله ها بالا بروید و وارد درب شوید. صحنه. پس از اتمام صحنه Nemesis ظاهر خواهد شد. دو انتخاب به شما داده میشود. یكی از پنجره بیرون پریدن و دیگری پشت دیوار پنهان شدن. نوشته دوم را انتخاب كرده و سریع دو فایل موجود در این اتاق را بردارید و قبل از اینكه Nemesis مجدداً از زمین بلند شود از اتاق خارج شوید.

از پله ها پایین و بطرف درب رفته وارد درب شوید. بجلو بروید، سپس بسمت چپ تا انتهای راه رفته مجدداً بسمت چپ رفته وارد درب شوید. اول مستقیم سپس بسمت چپ بروید. وارد درب سمت چپ شده كمد را با سنجاق باز كنید و میله كج را بردارید. بسمت راست سپس بسمت چپ بروید. بطرف چراغ های چشمك زن روی دیوار بروید. جلوی پای شما روی زمین یك محفظه آهنی وجود دارد. آن را با میله كج باز كنید. از نردبان پایین رفته زامبی را بكشید. الماس سبز را از روی جسد مرده بردارید و بطرف نردبان برگردید. از نردبان بالا بروید. حالا برگردید بطرف كمدی كه میله كج را برداشتید و وارد درب شوید. از پله ها پایین رفته، در دوراهی بسمت راست بروید. راه را تا انتها ادامه داده وارد درب شوید. به جلو رفته و الماس سبز را روی حلقه رنگی الماسها قرار دهید. درب آهنی باز شده وارد آن شوید. به جلو رفته در انتهای را به دوراهی خواهید رسید. به سمت راست رفته وارد درب شوید. به سمت چپ در انتها بسمت راست بروید. هندل را روی سوئیچ كركره آهنی قرار دهید. بعد از چند بار چرخاندن هندل میشكند، چون هندل پوسیده است.

برای چرخاندن مجدد آن احتیاج به آچار دارید. برای بدست آوردن آچار راه را برگشته از درب خارج شوید. تا انتهای راه بجلو بروید. در بالای صحنه وارد درب شوید. بسمت چپ رفته زامبیها را بكشید و جلوتر وارد درب شوید. بسمت چپ تا انتهای را بروید. سپس بسمت راست رفته وارد درب شوید. اكنون در منطقه آتش سوزی دیگر قرار دارید. در این منطقه یك قطار وجود دارد. به جلو رفته از جعبه بالا بروید. بسمت درب دوم قطار رفته وارد درب شوید. در سمت چپتان سوئیچ قرار دارد. سیم مفتولی را كه قبلاً بدست آورده اید را روی آن قرار دهید. به عقب برگشته و Nicholai را ملاقات كنید. سپس به جلو رفته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه، جلوتر آچار را از روی صندلی سمت چپ بردارید و وارد درب كنارتان شوید. مسیر را تا كركره آهنی رفته و با آچاری كه بدست آورده اید هندل را بچرخانید.

كركره بالا رفته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه به جلو بروید. در سمت راستتان یك اتاق و در سمت چپتان یك كمد وجود دارد. كمد را باز كنید. برای این كار باید كد وارد كنید. از چپ به راست ADACADB سپس وارد كنید ADAC سوم وارد كنید ACADABACAD تا درب كمد باز شود. گالن بنزین را بردارید و از اتاق خارج شوید. مستقیم و سپس سمت چپ بروید. سر راه شما یك درب وجود دارد. ناگهان زامبیها درب را هل میدهند و درب از جای خود كنده میشود. سریعاً زامبیها را كشته و وارد درب كنده شده شوید. بطرف مجسمه سنگی بروید. سوئیچ پشت مجسمه را فشار دهید تا به شما یك كتابچه سنگی بدهد. كتابچه را برداشته و از درب خارج شوید، سپس وارد درب سمت چپ شوید. مستقیم به جلو رفته وارد درب شوید. راه را ادامه داده و وارد درب دیگر شوید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. از درب خارج شده بطرف پایین بیایید. بسمت راست وارد درب شوید. در انتهای مسیر بطرف حوضچه آب بروید. كتابچه سنگی را روی جای خالی كه بصورت مستطیل روی دیوار است بگذارید. در سمت چپ لوح سنگی دایره شكل را از روی دیوار بردارید.

راهنمای بازی اویل 3

از حوضچه خارج شده در انتهای مسیر وارد درب شوید. جلوتر سمت چپ دو راهی وارد درب شوید. وارد دربی كه الماسها را روی حلقه رنگی الماسها قرار دادید شوید. جلوتر وارد وارد درب كنده شده سمت چپ شده، به سمت راست بطرف مجسمه سنگی رفته و لوح سنگی دایره ای شكل را روی سوئیچ آن قرار دهید. مجسمه برگشته و به شما باطری میدهد. باطری را برداشته و از درب كنده شده خارج شوید. در سمت چپ وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شده تا انتهای راه به جلو رفته در دو راهی بسمت راست وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شوید. میمونهای زامبی را كشته در سمت چپ از پله ها بالا بروید. بطرف آسانسور رفته و باطری را روی آن قرار دهید. از آسانسور پایین بروید. تا انتهای راه به جلو بروید. زامبیهای سر راه را كشته و وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب دیگر شوید. جلوتر سوئیچ كنترل را روشن كنید. سپس بسكمت راست در بالای صحنه رفته و كد دیگر را وارد دستگاه كنترل كنید. اول(از چپ به راست) Red-Red-Red-Blue دوم Red-Red-Blue-Blue . هر دفعه كه كد را وارد میكنید یك درب باز خواهد شد. درب سمت راست اسلحه Magnum قرار دارد. كد دوم را وقتی وارد كنید داخل آن یك فیوز میباشد.

وارد هر دو درب شده و اسلحه و فیوز را بردارید.زامبیها حمله میكنند، بطرف درب نرده ای شكل، به شما دو انتخاب داده میشود، یكی فرار از درب و دیگری كشتن زامبیها توسط جریان الكتریسیته. بهتر است نوشته دوم را انتخاب كنید. بعد از این كار بسمت راست رفته وارد درب شوید. مجدداً براست رفته در انتهای راه وارد درب شوید. از آسانسور بالا رفته، زامبیهای این منطقه را بكشید و وارد درب دیگر شوید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. وارد درب دیگر شده و در سمت راست در انتها بسمت راست بروید و وارد درب شوید. سپس در این منطقه بسمت راست وارد درب شوید. به منطقه آتش سوزی بروید و شیلنگ را روی سوئیچ روی دیوار قرار دهید. بعد از خاموش كردن آتش وارد راهی كه جلویتان باز شده رفته وارد درب شوید. وارد درب دیگر شده و میمونهای زامبی را بكشید. وارد درب شوید و پس از اتمام صحنه بسمت چپ بروید. كنترل تلویزیون را از روی میز بردارید. به شما كد داده میشود. كد را روی صفحه مونیتور كامپیوتر وارد كنید تا یك درب باز شود. وارد درب شوید. به جلو رفته و تا انتهای راهرو سمت راست را بروید.

محتوی مواد تركیب كننده را در سمت چپتان از روی قفسه برداشته و با دستگاه تركیب كننده استفاده كنید تا خشاب به شما داده شود. سپس روغن محتوی بنزین را برداشته با گالن بنزین تركیب كنید. حالا راه را بطرف درب برگردید. پس از اتمام صحنه زامبیها را سریعاً كشته وارد اتاق شوید. از درب خارج شده، در انتها وارد درب دیگر شوید. به جلو تا انتهای مسیر رفته وارد درب شوید. صحنه Nemesis ظاهر میشود. سریعاً رو. به جلو حركت كنید و از دست او فرار كرده وارد درب شوید. در انتهای سمت راست وارد درب شوید. حالا ماموریت شما رفتن بسمت قطار میباشد. به جلو رفته، سپس بسمت چپ و در انتهای مسیر سمت راست وارد درب شوید. سمت راست وارد درب دیگر شوید. به جلو رفته وارد درب سفید رنگ شوید. جلوتر وارد درب دیگر شده و سمت چپ بروید. پس از اتمام صحنه به شما دو انتخاب داده میشود كه یكی بالا آمدن از گودال و دیگری افتادن در گودال است. گزینه اول را انتخاب كنید. بعد از اینكار به جلو رفته وارد درب شوید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. وارد درب دیگر شده و زامبیهای سر راه كشته، جلوتر وارد درب شوید. به جلو رفته به سمت چپ بپیچید و وارد درب شوید.

در قسمت بعدی به چپ رفته و وارد درب شوید. به جلو برویدو در سر دوراهی به چپ رفته و وارد درب در انتها شوید. جلوتر رفته وارد درب شوید و در ادامه اسمت چپ بروید. Nemesis ظاهر میشود. فرار كرده وارد درب شوید. در انتهای مسیر وارد درب شوید. جلوتر در گودرال خواهید افتاد. در گودرال یك كرم عظیم الجثه وجود دارد. قبل از آنكه كرم ظاهر شود دو سوئیچی كه در اینجا قرار دارد را فشار دهید. از نردبان بالا بروید. از جعبه ها بالا رفته و وارد درب دوم قطار شوید. فیوز و گالن بنزین را روی سوئیچ قرار دهید. قطار حركت خواهد كرد.بعد از اتمام صحنه وارد درب و درب بعدی شوید. Nemesis را شكست داده، به شما دو انتخاب داده میشود. یكی فرار از پنجره و دیگری فشار دادن ترمز اضطراری قطار. شما میتوانید هر دو را انتخاب كنید. بهتر است نوشته دوم را انتخاب كنید.

Resident-evil3 راهنمای بازی

در منطقه جدید به جلو رفته و وارد درب كوچك شوید. در یك اتاق بزرگ هستید، به چپ رفته وارد درب شوید. اكنون در اتاق ذخیره بازی هستید. كلید را برداشته بازی را ذخیره كنید. از درب خارج شده به جلو بروید. زامبیهای سر راه را كشته با استفاده از كلید وارد درب روبرو شوید. جلوتر سمت راست بطرف درب بزرگ رفته وارد شوید. در گوشه های سالن دو صندوقچه وجود دارد. صندوقچه سمت راست را باز كنید، موزیكی به گوش میرسد. آنرا بخاطر بسپارید. اسپری و فایل را از روی میز برداشته، بطرف جسد رفته فایل دیگر را از روی آن بردارید. وارد درب كوچك شوید. فایل را برداشته، بسمت راست و مجدداً بسمت چپ رفته وارد درب دیگر شوید. جلوتر وارد درب دیگر شوید. در سمت چپ كلید را از تابلو بردارید و از درب خارج شوید. جلوتر وارد درب دیگر شوید. به جلو رفته وارد درب سمت چپتان شوید. از پله های سالن بالا رفته بسمت چپ بروید. عنكبوتها را كشته، جلوتر وارد درب شوید. بطرف سوراخ رفته كلید را روی آن قرار دهید تا یك نردبان پایین بیاید. از نردبان بالا رفته، سمت راست چرخ دنده سفید را از روی قفسه بردارید. سمت چپ بطرف پیانو رفته آنرا باز كنید. موزیكی را كه قبلا شنیده بودید وارد كنید.(در هر دفعه بازی كد فرق میكند). وارد كنید، بالا، بالا، بالا، بالا، پایین، پایین. محفظه طلایی باز شده، كلید را بردارید. این كلید را با كلید قبلی تركیب كنید تا شاه كلید بدست آید. بهتر است بازی را ذخیره كنید.

از نردبان پایین رفته Nemesis ظاهر میشود. به شما دو انتخاب داده میشود، یكی استفاده از جریان برق و دیگری استفاده از نور چراغ. نوشته اول را انتخاب نمایید. وارد درب شده، جلوتر از پله ها پایین بروید. در سالن اصلی هستید، بسمت چپ رفته و وارد درب شوید. جلوتر شاه كلید را روی درب سبز رنگ استفاده كنید. وارد درب شوید. عنكبوتهای سمی را كشته وارد درب دیگر شوید. سه تكه لوح رنگی را از روی مجسمه ها بردارید. بطرف تابلوها رفته، هر لوح سر جای خودش قرار میگیرد. عقربه ساعت را روی ساعت دوازده قرار دهید. بنابراین وارد كنید: تابلوی وسط، لوح قهوه ای – تابلوی سمت راست، لوح زرد – تابلوی سمت چپ، لوح سفید. در این موقع ساعت به كنار میرود و شما میتوانید چرخ دنده طلایی رنگ را مشاهده كنید. چرخ دنده طلایی را با چرخ دنده سفید تركیب كنید. (این كد در هر بار بازی كردن فرق میكند).

حالا از اتاق خارج شوید. در انتهای راهرو وارد درب شوید. سمت راست وارد درب دیگر شوید.در سالن بزرگ دوباره از پله ها بالا بروید و در سمت چپ وارد درب شوید. از نردبان بالا بروید. چرخ دنده را در جای خود در كنار صندوق قرار دهید. بازی را ذخیره كنید. از نردبان پایین آمده وارد درب شوید. پس از جنگیدن با Nemesis، كارلوس به جای شما بازی را ادامه میدهد. باید یك آمپول پیدا كرده و آن را به Jill تزریق كنید تا سم بدن او از بین رفته و بهوش آید. از اتاق خارج شده، زامبیهای سر راه را كشته، وارد درب شوید. جلوتر سمت راست زامبیها را كشته وارد درب شوید. در انتهای اتاق ناقوس را به كنار هل داده وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب بعدی شوید. میمونهای زامبی را كشته وارد درب سمت راست شوید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. در اتاق بعدی فایل و رادیو را بردارید. سویچ آسانسور را روشن كرده رادیو را روی آن قرار دهید. وارد آسانسور شده و طبقه ۴F را انتخاب كنید.

در قسمت بعدی سمت چپ وارد اتاق شوید. در انتهای اتاق كلید و فایل را بردارید. از اتاق خارج شده، بطرف آسانسور رفته اما داخل نشوید. بسمت راست وارد باریكه راه شده، وارد درب اول شوید. روی جسد مرده ضربدر زده كد را یادداشت كنید. این كد هر بار تغییر میكند. از اتاق خارج شده وارد اتاق دوم شوید. میز را طرف درب قرار دهید تا یك تابلو باز شود( جای میز هر بار تغییر میكند). بطرف تابلو رفته كد را وارد كنید و آمپول را دریافت كنید. از اتاق خارج شده داخل آسانسور بروید. طبقه B3 را انتخاب نمایید. بسمت چپ و سپس سمت راست وارد درب بعدی شوید. میمونهای این منطقه را كشته وارد درب دیگر شوید. سمت راست فیوز را از داخل قفسه بردارید. بطرف دستگاه كنترل رفته، چراغ را روشن نمایید. فیوز را روی دستگاه قرار داده كد را وارد كنید. اولI – دوم III – سوم A. محلول دریافتی را با آمپول تركیب كنید.

از این اتاق و اتاق بعدی خارج و وارد آسانسور شده، ۱F را انتخاب كنید. از این اتاق نیز خارج شوید. بازی را ذخیره كرده از اتاق خارج شوید. قبل از منفجر شدن این اتاق، سریع خارج شوید. بعد از اتمام صحنه، وارد درب شوید. ازاین اتاق خارج و وارد درب بعدی شوید. سمت راست وارد درب شوید. جلوتر Nemesis ظاهر میشود، از دست او فرار كنید و وارد درب شوید. سمت چپ وارد درب شوید. جلوتر وارد درب بعدی شوید. آمپول را به Jill تزریق كرده تا خوب شود. بازی را ذخیره كرده، از اتاق خارج شوید. غول درب را میشكند و بطرف شما می آید، سریع از دست او فرار كنید. از درب شكسته عبور كرده، سمت راست وارد درب شوید. جلوتر وارد درب روبرو شوید. وارد درب سبز رنگ شده در انتهای راهرو وارد درب شوید. به انتهای اتاق كه ناقوس وجود داشت رفته وارد درب شوید.

اویل 3 راهنما

جلوتر سمت راست وارد درب شوید.( با استفاده از سنجاق) فایل را از روی میز بردارید. كلید را نیز از روی تابلو برداشته خارج شوید و بسمت چپ بطرف پله ها بالا بروید و درب را با استفاده از كلید باز كنید. وارد شده، مارهای سمی را كشته، در سمت راست از پله ها پایین بروید. میمونهای زامبی را كشته وارد درب شوید. جلوتر كلید و فایل را از روی جسد برداشته راه را برگردید. از درب خارج شوید. از پل عبور كرده از پله ها بالا بروید. در سمت چپ از پله ها پایین رفته داخل درب شوید. معما بغل سوییچ نوشته شده است. با استفاده از آن آب حوض را خالی كنید. وارد حوضچه شده از نردبان پایین بروید.تا انتهای راه به جلو رفته، سمت راست از سكو بالا بروید. جلوتر از نردبان بالا بروید. از راه باریك عبور كنید تا به قبرستان برسید. زامبیهای این منطقه را كشته، جلوتر وارد درب شوید. میله را از روی دیوار بردارید. شومینه را با فندك روشن كنید. بعد از چند ثانیه شومینه خاموش شده و دیوار آجری نمایان میشود. با میله دیوار آجری را خراب كنید. از سوراخ عبور كرده از روی میز كلید را بردارید.

در این اتاق دو فایل وجود دارد، یكی روی میز و دیگری روی تابلو قرار دارد، هردو آنها را بردارید و از سوراخ خارج شوید. وارد درب دیگر شوید. بازی را ذخیره كرده و اسپری را از كنار صندوق برداشته و از درب خارج شوید. از این اتاق نیز خارج شوید. از باریكه عبور كرده تا به قبرستان برسید. بعد از اتمام صحنه مشاهده میكنید كه قبرستان ویران شده است. در این موقع یك كرم خاكی غول پیكر ظاهر میشود. بهترین راه كشتن او استفاده از اسلحه Grenade Launcher است. وقتی او را كشتید یك درب میله ای از بالای پنجره به زمین می افتد. در آنطرف قبرستان از میله بالا بروید. جلوتر رفته تا به فاضلاب برسید. از سكو پایین آمده و از فاضلاب عبور كنید. همین طور راه را ادامه دهید تا به نردبان برسید. از نردبان عبور كنید. از حوض خارج شده بسمت راست وارد درب شوید.

به جلو بروید، زامبیهای سر راه را كشته بسمت راست در بالای صحنه بروید. بطرف پله ها رفته از آن پایین بروید. از پل عبور كرده وارد درب شوید. مستقیماً راه را به جلو ادامه دهید. در انتهای راه بسمت راست رفته و در آخر بعد از عبور از سمت راست بسمت چپ بروید. در انتها جلوی درب آهنی هستید. روی درب یك قفل آهنی زرد رنگ وجود دارد. با كلیدی كه قبلاً بدست آورده اید آنرا باز كنید. وارد شده در منطقه بعدی به جلو بروید. از پله ها بالا رفته بطرف پل بروید. Nemesis ظاهر میشود. به شما دو انتخاب داده خواهد شد. یكی پایین انداختن غول از پل و دیگری افتادن خودتان به پایین پل. بهتر است نوشته اول را انتخاب كنید. بعد از اتمام صحنه، شما در قسمت انتهایی بازی هستید. جلوتر بسمت چپ و سپس بسمت راست بروید. بطرف درب دوم در انتهای راهرو رفته وارد شوید. بعد از اتمام صحنه بطرف كمد رفته و سویچ را از داخل آن بردارید. اسپری را نیز از روی میز بردارید. وارد درب سفید رنگ شوید. اكنون در اتاق نیروی بخار هستید. به یك معما برخورد خواهید كرد كه حل آن بدینصورت است.

دستگاه كنترل قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول (درب سفید رنگ) ابتدا به قسمت اول رفته و سویچ سمت چپ را فشار دهید. سپس به قسمت سوم رفته و سویچ بالا را فشار دهید بعد سویچ پایین را فشار دهید. اكنون به قسمت اول بیایید و سویچ سمت راست را فشار دهید. حالا به قسمت دوم رفته و سویچ بالا و سپس سویچ پایین را فشار دهید. اكنون به قسمت اول بیایید و سویچ سمت چپ را فشار دهید. به قسمت سوم رفته و سویچ بالا را فشار دهید. حالا بطرف دستگاه كنترل رفته و آنرا روشن كنید. شما با این كار نیمی از سویچ درب بغل آسانسور را روشن میكنید. بعد از اینكار بخارها را خاموش كرده از اتاق خارج شوید. در این اتاق بهتر است بازی را ذخیره كنید. بطرف درب بعدی رفته از آن خارج شوید. زامبیهای راهرو را كشته و وارد دربی شوید كه یك چراغ سبز رنگ روی آن قرار دارد.

نقشه را از روی دیوار برداشته، زامبیها را بكشید. دیسك را از روی كامپیوتر بردارید. سمت راست، وارد آسانسور شوید. سویچ را روشن كنید تا به طبقه پایین بروید. در قسمت بعدی بغل یك حوضچه هستید. میمونهای زامبی را كشته بطرف پله ها بروید. از پله ها پایین رفته وارد درب شوید. میمونهای داخل فاضلاب را كشته و از سكو پایین بروید. سمت چپ رفته تا انتهای راه به سكوی بعدی رسیده از آن بالا رفته و وارد درب دیگر شوید. در این اتاق بطرف چراغهای چشمك زن بروید و سوپاپ آب را از روی آن بردارید. فایل روی میز را بردارید. بهتر است بازی را ذخیره كنید. وارد درب قهوه ای شوید. به جلو رفته از پله ها پایین بروید. بسمت دستگاه كنترل رفته سوپاپ را روی آن قرار دهید. با یك معمای دیگر روبرو هستید. بدینصورت.سویچ Aیك بار براست. سویچ B پنج بار به چپ. سویچ C چهار بار به چپ. یا به طریقه دیگر A سه بار به چپ. B چهار بار به چپ. C دو بار براست.

شما در هر دفعه بازی به این معما برخورد خواهید كرد كه هر دفعه تغییر میكند. بعد از آنكه كار را انجام دادید نیمه دیگر قفل درب بغل آسانسور باز میشود. حالا بسمت راست بروید بسمت دستگاه كنترل و سویچی را كه بدست آورده اید روی آن قرار دهید تا آن شارژ شود. از اتاق خارج شده وارد درب شوید. در قسمت بعدی نیز از اتاق خارج شوید تا بسمت فاضلاب برسید. از فاضلاب عبور كرده وارد درب دیگر شوید. در این قسمت میمونهای زامبی را بكشید و از پله ها بالا بروید. داخل آسانسور شده طبقه بالا را انتخاب كنید. در بالای حوضچه قرار دارید بسمت راست بروید بسمت دربی كه قفل آنرا باز كرده اید. وارد شده تا انتهای راهرو بروید. بعد از اتمام صحنه بطرف چراغ چشمك زن رفته و دیسكی را كه قبلاً بدست آورده بودید روی آن قرار دهید تا درب باز شود. بعد از اتمام صحنه باید با Nemesis در یك زمان سه دقیقه ای بجنگید. بعد از شكست دادن او یك كارت Umbrella از جیب جسد مرده زامبی بیرون می افتد. كارت را برداشته بطرف درب بروید. كارت را روی درب استفاده كرده تا درب باز شود. راهرو را تا انتها ادامه داده وارد درب دیگر شوید.

در این قسمت داخل یك راهرو هستید. به جلو رفته، بطرف كركره آهنی كه بغل آن یك سویچ قرمز رنگ وجود دارد. با كارت آنرا باز كنید و زامبیهای داخل آنرا بكشید. سر راهتان چند گیاه سبز وجود دارد آنها را بردارید و وارد درب روبرو شوید. بعد از اتمام صحنه، كنترل را از روی میز برداشته و بطرف نردبان از آن پایین بروید. در قسمت بعدی چندین حوضچه كوچك و جسد زامبی وجود دارد. زامبیها را كشته و خشاب را از روی قفسه برداشته وارد درب شوید. جلوتر فایل را از روی زمین برداشته وارد درب شوید. بعد از اتمام صحنه بطرف كامپیوتر رفته آنرا فعال كنید. در این موقع سه سویچ ظاهر خواهد شد. سویچ شماره یك را فشار دهید. غول Nemesis ظاهر میشود. سریعاً بسمت سویچ دوم رفته آنرا فشار دهید و در انتها بطرف سویچ سوم رفته آنرا نیز فشار دهید. در این موقع لیزر فعال میشود. شما باید صبر كنید تا لیزر به شمارش بیفتد. بعد از این كار، لیزر راهی برای شما باز میكند. به آنجا بروید، غول دنبال شما خواهد بود. او را به این منطقه بكشانید. بعد از اینكه لیزر دوباره شروع به شمارش كرد از این منطقه فرار كنید تا لیزر غول را نابود كند. بعد از نابود كردن Nemesis بسمت درب بروید. به شما دو انتخاب داده میشود. انتخاب اول كشتن و خلاص كردن نیمی از بدن غول Nemesis و انتخاب دوم فرار از این منطقه. نوشته دوم را انتخاب نمایید و وارد درب شوید. آسانسور را روشن كنید و از آن پایین بروید. در منطقه پرواز هلی كوپتر به جلو بروید. صحنه. حالا صحنه پایانی را تماشا كنید.

راهنمای قدم به قدم اویل 3

توضیحات بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

هر ۳۰ فایل بازی را جمع كنید تا یادداشت روزانه Jill را داشته باشید. بازی در حالت سخت Heavy mode: در این بازی فقط جای الماس سبز تغییر پیدا میكند كه در رستوران میباشد. همچنین كدهای معما در این بازی تغییر میكند. كد معمای اول در سالن R.P.D كه بدین صورت میباشد. ۰۳۴۱-۰۴۱۱. كدهای معما در بیمارستان كه شما با Carlos برای Jill آمپول می آورید بدینصورت میباشد. ۵۱۳-۴۰۱ در حالت سخت هر بار كه بازی را به پایان برسانیدبه شما یك فایل Epilogue داده میشود كه مجموع آن هشت تا میباشد. هر هشت تای آنرا در هر دفعه كامل كنید تا به شما یك دفترچه یادداشت بازی داده شود. هر دفعه بازی را كامل كنید یك ستاره داده میشود كه مجموع آن ده میباشد.

حالت مزدور: بازی را در یكی از دو حالت مشكل تكمیل كرده و منتظر اتمام اعتبار شوید، سپس فایل Next Game را برای باز كردن مینی گیم مزدوران (The Mercenares) ذخیره كنید. یك بازی جدید را شروع كرده و بازی ذخیره شده را انتخاب كنید، سپس حالت The Mercenares را انتخاب كنید. این حالت شامل Carlos، Mikhal یا Nikkoli از ترن تا اتاق شروع با یك تایمر دو دقیقه ای میباشد. كشتن حریفان مختلف و نجات افراد در طول سفر، پول اضافی و زمان بیشتر خواهد داد. پس از تكمیل بازی پول و درجه داده خواهد شد. پول را میتوانید برای خرید اسلحه بهتر و ایمنی نامحدود استفاده كنید.كلید بوتیك: بازی را یكبار با موفقیت تكمیل كرده و منتظر اتمام اعتبار شوید، سپس فایل Next Game را برای دریافت كلید بوتیك در خیابان اول در شروع بازی ذخیره كنید.

از كلید برای ورود و تغییر لباس استفاده كنید.لباسهای دیگر: بازی را در حالت آسان با هر درجه ای بهتر از F تكمیل كنید تا لباس Jill از بازی اصلی Resident Evil و لباس Regina از داینو كریسیس را باز كنید. بازی را با موفقیت در حالت سخت تكمیل كنید تا با درجه D دو لباس، درجه C سه لباس، B چهار لباس و A هر پنج لباس را باز كنید.اپیلوگها: بازی را در حالت سخت تكمیل كنید تا یك اپیلوگ باز شود. اپیلوگها شرح خلاصه ای از هر كاراكتر در تمام سری بازی رزیدنت رزیدنت اویل ۳ هستند كه توضیح میدهند پس از هر ماجرا بر سر اشخاص چه آمده است. بازی را با موفقیت در وضعیت سخت هشت بار تكمیل كنید تا همه اپیلوگها باز شوند.

رمز بازی اویل 3! (resident evil 3 nemesis) 3

راهنمایی بازی رزیدنت اویل ۳ (resident evil3 nemesis)

رمز قفل، هنگام وارد شدن به قرارگاه پلیس و رفتن بسمت درب بالا، سمت چپ به یك اتاق با زامبی وارد میشوید، پس از كشتن آنها وارد اتاق بعدی میشوید كه دارای قفلهایی است، وقتی به آنجا رسیدید بسمت دیگر بروید تا یك لامپ روشن روی آن ببینید، بازی از شما یك كد میخواهد كه یكی از این اعداد است.۰۱۳۱,۰۵۱۳,۴۰۱۱,۴۳۱۲ راه حل چشمه پارك: هنگام استفاده از واحد كنترل آب در پارك Raccoon برای كشیدن آب از چشمه، به جایگذاری دنده های خاكستری و مشكی نیاز دارید. دنده ها را باید به اینصورت حركت دهید تا بدرستی درگیر شده آب كشیده شود. دنده مشكی سمت چپ، پایین را بطرف بالا حركت دهید. دنده خاكستری وسط بالا را بسمت پایین حركت دهید. دنده خاكستری سمت راست بالا را بسمت چپ حركت دهید. دنده مشكی سمت راست پایین را بسمت بالا حركت دهید. دنده خاكستری وسط بالا را بسمت پایین حركت دهید. دنده مشكی سمت چپ بالا را بسمت راست حركت دهید.راه حل نمونه آب: هنگام استفاده از ماشین نمونه برداری آ‎ب در كارخانه فرآوری زباله (كارخانه متروكه) باید سه خط از نمونه آب را برای پردازش بطور صحیح قرار دهید. چهار راه حل ممكن عبارتند از: A4= راست و B2= راست و C2= چپ A1= راست و B1= راست و C2= چپ A1= چپ و B2= چپ و C2= راست A1= راست و B3= راست و C4= چپ.

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: کتاب لوحه خانه و residentevil.ir به نقل از وبلاگ http://game-p30.blogfa.com

بیشتر بخوانید:
به اشتراک بذار:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.