موضوع رشته حقوق عمومی برای مقاله، پایان نامه و رساله دکتری:

موضوعات رشته حقوق عمومی برای پایان نامه و رساله دکتری

در این مطلب موضوعات پیشنهادی رشته حقوق عمومی برای انجام مقاله، پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری ارائه شده است و موضوعات مطروحه جدید و کاربردی است.

رشته حقوق عمومی موضوع پایان نامه موضوع رساله رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

مجله اینترنتی پارسی گو: رشته حقوق عمومی یکی از رشته های پرطرفداری است که دانشجویان زیادی در آن مشغول به تحصیل هستند. برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق عمومی یکی از چالش ها انتخاب موضوع برای پایان نامه ارشد یا رساله دکتری است. در این مطلب، موضوعات جدیدی در رشته حقوق عمومی برای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ارائه شده است. با ما همراه باشید:

این موضوعات می تواند به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و یا رساله دکتری رشته حقوق عمومی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پژوهشگران می توانند با مراجعه به لیست موضوعات پیشنهادی ارگان ها، یک موضوع را به عنوان طرح پژوهشی انتخاب کرده و به انجام آن بپردازند.

نکات مهم برای انتخاب موضوع پایان نامه و رساله دکتری رشته حقوق عمومی

دانشجویان عزیز به چند نکته برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری phd توجه داشته باشند:

 • دانشجویان می توانند از موضوعات ذیل برای پایان نامه کارشناسی ارشد «الهام» گرفته و به موضوع دلخواه خود برسند.
 • دانشجویان می توانند از موضوعات ذیل برای رساله دکتری phd «الهام» گرفته و به موضوع دلخواه خود برسند.
 • نکته مهم در تغییر موضوع برای پایان نامه ارشد یا رساله دکتری تغییر مولفه های موضوعات پیشنهادی است. به عبارت بهتر می توانید از بین موضوعات پیشنهادی، موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کنید و سپس مولفه های آنرا با توجه به منابع خود تغییر دهید.
 • در انتخاب موضوع پایان نامه رشته حقوق عمومی یا رساله دکتری این رشته، توجه به منابع در دسترس بسیار مهم است.
 • دانشجویان می توانند برای موضوعات پایان نامه ارشد یا رساله خود، متغیرهای موضوعات ذیل را تغییر دهند یا متغیرهایی را به موضوعات اضافه یا کم کنند.
 • آخرین و شاید مهمترین نکته در این بخش این است که دانشجو پایان نامه یا رساله ای را انتخاب کند که به آن علاقه دارد. به این ترتیب روال انجام کار بهتر انجام می شود و با اشتیاق و علاقه پیش می رود.

حتما بخوانید

چطور در ۵ مرحله پایان نامه بنویسیم؟

عناوین پیشنهادی پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته حقوق عمومی

عناوین پایان نامه های مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته حقوق عمومی به شرح زیر ارائه می گردد:

۱) رژیم حقوقی اموال دولتی – عمومی در ایران

۲) رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران

۳) رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت

۴) رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر دولتی

۵) حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی غیر دولتی

۶) اصل رفاه اجتماعی و نقش و تاثیر آن در حقوق

۷) سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

۸) جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی، اداره

۹) اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

۱۰) مطالعه، ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه قضایی قوه مجریه

۱۱) نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی

۱۲) بررسی نظام عدالت اداری ایران با اتحادیه اروپا

۱۳) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران

۱۴) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران

۱۵) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران

۱۶) آیین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران

۱۷) نهاد آمبودزمان، تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

۱۸) مقایسه تطبیقی مسوولیت اجرایی قانون اساسی

۱۹) بررسی تطبیقی نحوه تدریس و نگارش قانون اساسی با تاکید بر مسایل ساختاری و موضوعی

۲۰) بررسی تطبیقی هیات دولت، مفهوم، ساختارها و صلاحیت

۲۱) بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه با تاکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

۲۲) صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا

۲۳) قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس

۲۴) مساله اعتراض نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا

۲۵) نحوه تدوین سیاستهای کلی نظام در کشورهای غربی

۲۶) بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری با تاکید بر نظام اداری ایران

۲۷) حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

۲۸) تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد در ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن

۲۹) چارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

۳۰) بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران

۳۱) بررسی نقش دانشکده های حقوقی در توسعه علمی حقوق در ایران

۳۲) نظام حقوقی حمایت از فناورهای نو در ایران

۳۳) بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرآیند خصوصی سازی در ایران

۳۴) بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزرا

۳۵) بررسی مفهوم (ملی) در نظامهای مختلف حقوقی

۳۶) نظام حقوق حاکم بر منابع ملی در ایران

۳۷) امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن

۳۸) بررسی مفهوم (حقوق نسلهای آینده) در نظامهای مختلف حقوقی

۳۹) بررسی جرم زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه ها

۴۰) بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی

۴۱) بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در دستگاههای اجرایی

۴۲) نقش و جایگاه رییس جمهور در طراحی سیاست جنایی

۴۳) پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه

۴۴) ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان

۴۵) جرایم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی

۴۶) مسوولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی

۴۷) پیشگیری از جرایم اداری در نظام اجرایی

۴۸) پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی

۴۹) پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها

۵۰) سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری

۵۱) موانع حقوقی اجرای سیاستهای کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی

حتما بخوانید

پایان‌ نامه‌ فروشی و افت شأن علمی کشور!

موضوع پایان نامه رشته حقوق موضوع رساله رشته حقوق عمومی

موضوع پایان نامه رشته حقوق موضوع رساله رشته حقوق عمومی

پایان نامه های پیشنهادی دیوان عدالت اداری برای رشته حقوق عمومی عبارتند از:

۱) بررسی حدود و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

۲) بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

۳) چالشهای اجرایی آرای دیوان عدالت اداری

۴) صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی

۵) بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی

۶) بایسته های اجرای احکام دیوان عدالت اداری

۷) موسسات عمومی غیر دولتی و امکان شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری

۸) شوراهای اسلامی و امکان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری

۹) تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی

۱۰) دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری

۱۱) ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

۱۲) تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری

۱۳) نقش دیوان عدالت اداری در ارتقا و گسترش حقوق شهروندی

۱۴) مراجع دادرسی اداری در کشورهای عربی (مصر، سوریه، لبنان و …)

۱۵) مسوولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۶) مسوولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۷) مسوولیت مدنی بانکها در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۸) نقش و جایگاه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق ایران

۱۹) جبران خسارت و اصول حاکم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

۲۰) شخص ثالث در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

۲۱) رویکردهای کیفری در قانون دیوان عدالت اداری

۲۲) رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری

۲۳) صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری

۲۴) صلاحیت محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات تابعیت

۲۵) طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری

۲۶) نقش دادستان در موضوعات حقوق عمومی

۲۷) اصول حاکم بر تفسیر قوانین و مقررات

۲۸) نقش هیات عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع

۲۹) ملاک کلی بودن مصوبات مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰) بررسی پیش نویس قانون عام اداری: ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری

موضوعات حقوق عمومی برای پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات زیر می تواند برای دانشجویان رشته حقوق عمومی مورد استفاده قرار گیرد. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند می توانند از موضوعات ذیل الهام گرفته و با تغییر آنها به موضوع مطلوب خود برسند. همچنین می توانند مولفه های ذکر شده در موضوعات پیشنهادی را برای پایان نامه ارشد خود تغییر دهند:

. رژيم حقوقي اموال دولتي – عمومي در ايران
. رژيم حقوقي دعاوي دولتي در ايران
. رژيم حقوقي فعاليتهاي انتفاعي دولت (اختيارات، امتيازات، مسؤوليتها)
. رژيم حقوقي شركتها و مؤسسات تشكيل شده توسط مؤسسات عمومي غيردولتي
. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي
. اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
. سلب مالكيت خصوصي به لحاظ منافع عمومي
. جايگاه تشريفات در حقوق عمومي: قانونگذاري، دادرسي و اداره
. نظام مشاركت شهروندان در روند قاعده گذاري اجتماعي
. بررسي تطبيقي نظام عدالت اداري ايران و اتحاديه اروپا
. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي شرقي و مقايسه آن با ايران
. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي غربي و مقايسه آن با ايران
. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي آسياي شرقي و مقايسه آن با ايران
. آئين تصميم گيري اداري در ايالات متحده آمريكا و كانادا و مقايسه آن با ايران
. نهاد آمبودزمن؛ تجربه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
. بررسي تطبيقي هيأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحيت­ها
. بررسي تطبيقي ساختار قوه مجريه؛ با تأكيد بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
. صلاحيت قاعده سازي قوه مجريه در ايران و ايالات متحده آمريكا
. قانونگذاري تفويضي در نظام حقوقي انگليس
. مسأله “اعتراض” (Appeal) نسبت به تصميم اداري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريكا
. نحوه تدوين سياست­هاي كلي نظام در كشورهاي عربي
. بررسي مفهوم و جايگاه اصل قابل پيش بيني بودن تصميمات اداري؛ با تأكيد بر نظام اداري جمهوري اسلامي ايران
. بررسي نقش دانشكده­هاي حقوقي در توسعه عملي حقوق در ايران
. نظام حقوقي حمايت از فن­آوري­هاي نو در ايران
. بررسي مفهوم «ملي» در نظام­هاي مختلف حقوقي
. نظام حقوقي حاكم بر منابع ملي در ايران
. امنيت اقتصادي و نظام حقوقي حمايت از آن
. بررسي مفهوم «حقوق نسل­هاي آينده» در نظام­هاي مختلف حقوقي
. بررسي جرم‌زدايي از جرايم مرتبط با وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها
. بررسي و اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر تعامل دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي
. بررسي قابليت اجرايي كنوانسيونها و اسناد بين‌المللي مرتبط با حقوق كيفري ايران
. مطالعه و تبيين بسترهاي اجرايي لازم براي اعمال مجازاتهاي اجتماعي در ايران
. بررسي جايگاه عدالت ترميمي در حوزه دستگاههاي اجرايي
. آسيب‌شناسي و ارزيابي قوانين و مقررات و رويه‌هاي اداري جرم‌زا
. نقش و جايگاه رئيس جمهور در طراحي سياست جنايي
. الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC: موانع و چالشها
. بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي در پيشگيري از جرم و آسيب‌شناسي رويه‌هاي رسانه‌اي جرم‌زا
. بررسي مشروعيت وضع و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه و بين‌المللي عليه دولت ايران
. نقش رويه دولتهاي عضو NPTدر حقوق هسته‌اي ايران
. جرائم مديران دولتي در پرتو مطالعه تطبيقي
. مسئوليت كيفري كارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبيقي
. نقش وزارتخانه­هاي مختلف در پيشگيري از جرم و سياست جنايي
. نقش سازمان­­هاي غيردولتي در فرآيند كيفري
. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم اقتصادي
. ارزيابي سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مالياتي
. بررسي شيوه­هاي مقابله با جرايم سازمان يافته
. بررسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم گمركي
. حمايت كيفري از حقوق مصرف­كنندگان
. سياست جنايي ايران در قبال جرائم مطبوعاتي

حتما بخوانید

۶۲۰ موضوع برای پایان نامه های دینی و اخلاقی!

موضوعات جدید رشته حقوق عمومی برای رساله دکتری PHD

موضوعات ذیل موضوعات جدیدی است که می تواند برای رساله دکتری Phd برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. دقت داشته باشید می توانید از موضوعات ذیل الهام بگیرید و از آنها استفاده کنید. همچنین می توانید مولفه ها و متغیرهای اصلی و وابسته را در آنها با توجه به منابع خودتان تغییر دهید:

 1. اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق).
 2. امنيت اقتصادي و نظام حقوقي حمايت از آن.
 3. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي شرقي و مقايسه آن با ايران.
 4. بررسي تطبيقي ساختار قوه مجريه؛ با تأكيد بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا.
 5. بررسي تطبيقي نظام عدالت اداري ايران و اتحاديه اروپا
 6. بررسي تطبيقي هيأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحيت­ ها.
 7. بررسي مفهوم حقوق نسل­هاي آينده در نظام­هاي مختلف حقوقي.
 8. بررسي مفهوم «ملي» در نظام­هاي مختلف حقوقي.
 9. بررسي مفهوم و جايگاه اصل قابل پيش بيني بودن تصميمات اداري؛ با تأكيد بر نظام اداري جمهوري اسلامي ايران.
 10. بررسي نقش دانشكده­هاي حقوقي در توسعه عملي حقوق در ايران.
 11. بررسي و اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر تعامل دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي.
 12. جايگاه تشريفات در حقوق عمومي: قانونگذاري، دادرسي و اداره.
تهیه و تنظیم: گروه خبر.

منبع: مجله اینترنتی پارسی گو
درج مطالب مجله اینترنتی پارسی گو با ذکر منبع (www.parsigoo.com) بلامانع است.

به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *