موضوع رشته حقوق عمومی برای مقاله، پایان نامه و رساله دکتری:

موضوعات رشته حقوق عمومی برای پایان نامه و رساله دکتری

در این مطلب موضوعات پیشنهادی رشته حقوق عمومی برای انجام مقاله، پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری ارائه شده است و موضوعات مطروحه جدید و کاربردی است.

رشته حقوق عمومی موضوع پایان نامه موضوع رساله رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

مجله اینترنتی پارسی گو: رشته حقوق عمومی یکی از رشته های پرطرفداری است که دانشجویان زیادی در آن مشغول به تحصیل هستند. برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق عمومی یکی از چالش ها انتخاب موضوع برای پایان نامه ارشد یا رساله دکتری است. در این مطلب، موضوعات جدیدی در رشته حقوق عمومی برای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ارائه شده است. با ما همراه باشید:

این موضوعات می تواند به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و یا رساله دکتری رشته حقوق عمومی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پژوهشگران می توانند با مراجعه به لیست موضوعات پیشنهادی ارگان ها، یک موضوع را به عنوان طرح پژوهشی انتخاب کرده و به انجام آن بپردازند.

نکات مهم برای انتخاب موضوع پایان نامه و رساله دکتری رشته حقوق عمومی

دانشجویان عزیز به چند نکته برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری phd توجه داشته باشند:

 • دانشجویان می توانند از موضوعات ذیل برای پایان نامه کارشناسی ارشد «الهام» گرفته و به موضوع دلخواه خود برسند.
 • دانشجویان می توانند از موضوعات ذیل برای رساله دکتری phd «الهام» گرفته و به موضوع دلخواه خود برسند.
 • نکته مهم در تغییر موضوع برای پایان نامه ارشد یا رساله دکتری تغییر مولفه های موضوعات پیشنهادی است. به عبارت بهتر می توانید از بین موضوعات پیشنهادی، موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کنید و سپس مولفه های آنرا با توجه به منابع خود تغییر دهید.
 • در انتخاب موضوع پایان نامه رشته حقوق عمومی یا رساله دکتری این رشته، توجه به منابع در دسترس بسیار مهم است.
 • دانشجویان می توانند برای موضوعات پایان نامه ارشد یا رساله خود، متغیرهای موضوعات ذیل را تغییر دهند یا متغیرهایی را به موضوعات اضافه یا کم کنند.
 • آخرین و شاید مهمترین نکته در این بخش این است که دانشجو پایان نامه یا رساله ای را انتخاب کند که به آن علاقه دارد. به این ترتیب روال انجام کار بهتر انجام می شود و با اشتیاق و علاقه پیش می رود.

حتما بخوانید

چطور در ۵ مرحله پایان نامه بنویسیم؟

عناوین پیشنهادی پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته حقوق عمومی

عناوین پایان نامه های مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته حقوق عمومی به شرح زیر ارائه می گردد:

۱) رژیم حقوقی اموال دولتی – عمومی در ایران

۲) رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران

۳) رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت

۴) رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر دولتی

۵) حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی غیر دولتی

۶) اصل رفاه اجتماعی و نقش و تاثیر آن در حقوق

۷) سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

۸) جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی، اداره

۹) اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

۱۰) مطالعه، ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه قضایی قوه مجریه

۱۱) نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی

۱۲) بررسی نظام عدالت اداری ایران با اتحادیه اروپا

۱۳) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران

۱۴) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران

۱۵) آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران

۱۶) آیین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران

۱۷) نهاد آمبودزمان، تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

۱۸) مقایسه تطبیقی مسوولیت اجرایی قانون اساسی

۱۹) بررسی تطبیقی نحوه تدریس و نگارش قانون اساسی با تاکید بر مسایل ساختاری و موضوعی

۲۰) بررسی تطبیقی هیات دولت، مفهوم، ساختارها و صلاحیت

۲۱) بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه با تاکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

۲۲) صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا

۲۳) قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس

۲۴) مساله اعتراض نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا

۲۵) نحوه تدوین سیاستهای کلی نظام در کشورهای غربی

۲۶) بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری با تاکید بر نظام اداری ایران

۲۷) حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

۲۸) تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد در ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن

۲۹) چارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

۳۰) بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران

۳۱) بررسی نقش دانشکده های حقوقی در توسعه علمی حقوق در ایران

۳۲) نظام حقوقی حمایت از فناورهای نو در ایران

۳۳) بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرآیند خصوصی سازی در ایران

۳۴) بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزرا

۳۵) بررسی مفهوم (ملی) در نظامهای مختلف حقوقی

۳۶) نظام حقوق حاکم بر منابع ملی در ایران

۳۷) امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن

۳۸) بررسی مفهوم (حقوق نسلهای آینده) در نظامهای مختلف حقوقی

۳۹) بررسی جرم زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه ها

۴۰) بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی

۴۱) بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در دستگاههای اجرایی

۴۲) نقش و جایگاه رییس جمهور در طراحی سیاست جنایی

۴۳) پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه

۴۴) ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان

۴۵) جرایم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی

۴۶) مسوولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی

۴۷) پیشگیری از جرایم اداری در نظام اجرایی

۴۸) پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی

۴۹) پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها

۵۰) سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری

۵۱) موانع حقوقی اجرای سیاستهای کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی

حتما بخوانید

پایان‌ نامه‌ فروشی و افت شأن علمی کشور!

موضوع پایان نامه رشته حقوق موضوع رساله رشته حقوق عمومی

موضوع پایان نامه رشته حقوق موضوع رساله رشته حقوق عمومی

پایان نامه های پیشنهادی دیوان عدالت اداری برای رشته حقوق عمومی عبارتند از:

۱) بررسی حدود و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

۲) بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

۳) چالشهای اجرایی آرای دیوان عدالت اداری

۴) صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی

۵) بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی

۶) بایسته های اجرای احکام دیوان عدالت اداری

۷) موسسات عمومی غیر دولتی و امکان شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری

۸) شوراهای اسلامی و امکان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری

۹) تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی

۱۰) دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری

۱۱) ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

۱۲) تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری

۱۳) نقش دیوان عدالت اداری در ارتقا و گسترش حقوق شهروندی

۱۴) مراجع دادرسی اداری در کشورهای عربی (مصر، سوریه، لبنان و …)

۱۵) مسوولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۶) مسوولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۷) مسوولیت مدنی بانکها در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۱۸) نقش و جایگاه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق ایران

۱۹) جبران خسارت و اصول حاکم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

۲۰) شخص ثالث در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

۲۱) رویکردهای کیفری در قانون دیوان عدالت اداری

۲۲) رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری

۲۳) صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری

۲۴) صلاحیت محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات تابعیت

۲۵) طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری

۲۶) نقش دادستان در موضوعات حقوق عمومی

۲۷) اصول حاکم بر تفسیر قوانین و مقررات

۲۸) نقش هیات عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع

۲۹) ملاک کلی بودن مصوبات مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰) بررسی پیش نویس قانون عام اداری: ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری

موضوعات حقوق عمومی برای پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات زیر می تواند برای دانشجویان رشته حقوق عمومی مورد استفاده قرار گیرد. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند می توانند از موضوعات ذیل الهام گرفته و با تغییر آنها به موضوع مطلوب خود برسند. همچنین می توانند مولفه های ذکر شده در موضوعات پیشنهادی را برای پایان نامه ارشد خود تغییر دهند:

. رژیم حقوقی اموال دولتی – عمومی در ایران
. رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران
. رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت (اختیارات، امتیازات، مسؤولیتها)
. رژیم حقوقی شرکتها و مؤسسات تشکیل شده توسط مؤسسات عمومی غیردولتی
. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی
. اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
. سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی
. جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره
. نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی
. بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا
. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران
. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران
. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران
. آئین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران
. نهاد آمبودزمن؛ تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
. بررسی تطبیقی هیأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحیت­ها
. بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
. صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا
. قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس
. مسأله “اعتراض” (Appeal) نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا
. نحوه تدوین سیاست­های کلی نظام در کشورهای عربی
. بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
. بررسی نقش دانشکده­های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران
. نظام حقوقی حمایت از فن­آوری­های نو در ایران
. بررسی مفهوم «ملی» در نظام­های مختلف حقوقی
. نظام حقوقی حاکم بر منابع ملی در ایران
. امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن
. بررسی مفهوم «حقوق نسل­های آینده» در نظام­های مختلف حقوقی
. بررسی جرم‌زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها
. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی
. بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران
. مطالعه و تبیین بسترهای اجرایی لازم برای اعمال مجازاتهای اجتماعی در ایران
. بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی
. آسیب‌شناسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا
. نقش و جایگاه رئیس جمهور در طراحی سیاست جنایی
. الحاق یا عدم الحاق ایران به ICC: موانع و چالشها
. بررسی نقش رسانه‌های گروهی در پیشگیری از جرم و آسیب‌شناسی رویه‌های رسانه‌ای جرم‌زا
. بررسی مشروعیت وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه دولت ایران
. نقش رویه دولتهای عضو NPTدر حقوق هسته‌ای ایران
. جرائم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی
. مسئولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی
. نقش وزارتخانه­های مختلف در پیشگیری از جرم و سیاست جنایی
. نقش سازمان­­های غیردولتی در فرآیند کیفری
. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی
. ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مالیاتی
. بررسی شیوه­های مقابله با جرایم سازمان یافته
. بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی
. حمایت کیفری از حقوق مصرف­کنندگان
. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مطبوعاتی

حتما بخوانید

۶۲۰ موضوع برای پایان نامه های دینی و اخلاقی!

موضوعات جدید رشته حقوق عمومی برای رساله دکتری PHD

موضوعات ذیل موضوعات جدیدی است که می تواند برای رساله دکتری Phd برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. دقت داشته باشید می توانید از موضوعات ذیل الهام بگیرید و از آنها استفاده کنید. همچنین می توانید مولفه ها و متغیرهای اصلی و وابسته را در آنها با توجه به منابع خودتان تغییر دهید:

 1. اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق).
 2. امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن.
 3. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران.
 4. بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
 5. بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا
 6. بررسی تطبیقی هیأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحیت­ ها.
 7. بررسی مفهوم حقوق نسل­های آینده در نظام­های مختلف حقوقی.
 8. بررسی مفهوم «ملی» در نظام­های مختلف حقوقی.
 9. بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی ایران.
 10. بررسی نقش دانشکده­های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران.
 11. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی.
 12. جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره.
تهیه و تنظیم: گروه خبر.

منبع: مجله اینترنتی پارسی گو
درج مطالب مجله اینترنتی پارسی گو با ذکر منبع (www.parsigoo.com) بلامانع است.

به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.