بایگانی برچسب: فردوسی پور

دلیل پخش نشدن برنامه نود

برنامه تلویزیونی نود برای دو هفته پیاپی از شبکه سه پخش نشد و سرانجام با مصاحبه مسئول روابط عمومی شبکه سه مشخص شد رابطه میان فردوسی پور و مدیران شبکه سه شکراب شده است.