شخصیت های ادبی

کامیار شاپور کیست؟ + علت مرگ!

این روزها خبر درگذشت کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد رسانه ای شده و خیلی ها مایلند بدانند کامیار شاپور کیست و چه رزومه ای دارد؟ کامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور است که در سن ۶۶ سالگی درگذشت.