شخصیت های اجتماعی

سیما رئیسی دختر نابینایی که فعال محیط زیست شد! + عکس

سیما رئیسی عضو شورای مشاورین فرمانداری و مدیرعامل انجمن نابینایان چابهار است. سیما رئیسی بانوی نابینایی است که در حوزه محیط زیست فعال است و می گوید: من هدف دارم. جامعه زنان شهرم و جامعه نابینایان!