نماد فروهر سنگ نگاره ای از دوران های شاهنشاهان هخامنشی!

معرفی نگاره فروهر نماد باستانی ايران

سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپوليس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکايت از آن دارد و نگاره فروهر یکی از این نمادهای باستانی است.

نگاره فروهر

مجله اینترنتی پارسی گو: سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپوليس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکايت از آن دارد. نکته بسيار شگفتانگيز اين نشان ملی ما ايرانيان آن است که تک تک اين نشان دارای مفهوم دانشی نهفته است. اينک به تشريح نشان ملی نگاره فروهر می پردازيم:

۱ – قرار دادن چهره يک پيرمرد سالخورده در اين نگاره اشاره به شخص نيکوکاری و يکتا پرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب وپسنديده اش سرمشق و الگوی ديگر مردمان بوده است و ديگران تجربيات وی را ارج می نهادند.

۲ – دست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است که اين اشاره به ستايش دادار هستی اورمزد خدای واحد ايرانيان دارد کهزرتشت در ۴۰۰۰ سال پيش آنرا به جهان هديه نمود.

۳ – چنبره ای ( حلقه ای ) دردست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پيمانی است که بين انسان و اهورامزدا بسته ميشود وانسان بايد خدای واحد را ستايش کند و هميشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند. مورخين حلقه های ازدواجی که بين جوانان رد و بدل می شود را برگرفته شده از همين چنبره ميدانند و آنرا يک سنت ايرانی ميدانند که به جهان صادر شده است. زير زن و شوهر نيز با دادن چنبره (حلقه) به يکديگر پيمانی را با هم امضا نموده اند که هميشه به يکديگر وفادار بمانند.

۴ – بالهای کشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به سوی پيشرفت و ترقی در ميان انسانهاست و در نهايت امررسيدن به اورمزد دادار هستی خدای واحد ايرانيان است.

۵ – در نگاره فروهر سه قسمتی که روی بالها به صورت طبقه بندی شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان اشو زرتشت دارد. که بی شک ميتوان گفت تا ميليون سال ديگر تا جهان در جهان باقی باشد اين سه فرمان پابرجاست و هميشه الگو وراهنمای مردمان جهان است. اين سه فرمان که روی بالهای فروهر نقش بسته شده همان کردار نيک – گفتار نيک – پندار نيک ايرانيان است.

۶ – در ميان کمر پيرمرد ايرانی يک چنبره (حلقه) بزرگ قرار گرفته شده است که اشاره به دايره روزگار و جهان هستی دارد که انسان در اين ميان قرار گرفته است و مردمان موظف شده اند در ميان اين چنبره روزگار روشی را برای زندگی برگزينند که پس از مرگ روحشان شاد و قرين رحمت و آمرزش الهی قرار بگيرد.

۷ – دو رشته از چنبره (حلقه) به پايين آويزان شده است که نشان از دو عنصر باستانی ايران دارد. يکی سوی راست و ديگری سوی چپ. نخست سپنته مينو که همان نيروی الهی اهورامزدا است و ديگری انگره مينو که نشان از نيروی شر و اهريمنی است. انسان در ميان دو نيروی خير و شر قرار گرفته است که با کوچکترين لرزشی به تباهی کشيده می شود و نابود خواهد شد. پس اگر از کردار نيک – گفتار نيک – پندار نيک پيروی کند هميشه نيروی سپنته مينو در کنار وی خواهد بود و او به کمال خواهد رسيد و هم در اين دنيا نيک زندگی خواهد کرد و هم در دنيای پسين روحش شاد و آمرزيده خواهد بود.

۸ – در نگاره فروهر انتهای لباس پيرمرد سالخورده باستانی ايران که قدمتی بيش از ۴۰۰۰ سال دارد به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که اشاره به کردار نيک – گفتار نيک – پندار نيک دارد. پس تنها و زيباترين راه و روش نيک زندگی کردن و به کمال رسيدن از ديد اشو زرتشت همين سه فرمان است که ديده می شود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندارهای زرتشت بوده است را برای خود برگزيده است و خرافات و عقايد پوچ را به دور ريخته است.

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: وبلاگ یادداشت های پراکنده

به اشتراک بذار:
بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *