بررسی نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی!

پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی!

پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی چه نقشی دارد؟ در این مقاله کوشیده ایم نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی را به اختصار شرح دهیم

آموزش زبان انگلیسی نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی

پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی چه نقشی دارد؟ در این مقاله کوشیده ایم نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی را به اختصار شرح دهیم:

نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی: پیشوندها!

dis

با اضافه کردن پیشوند dis به افعال از آنها متضاد می سازیم. یک مثال در این خصوص کلمه disagree (به معنای مخالف بودن) است که متضاد agree (به معنای موافق بودن) می باشد.

مثال های بیشتر disallow, disappear, dislike :

ex

ex به معنای سابق یا قبلی است که با اسامی ترکیب می شود. اسامی ترکیب شده با این پیشوند نشان دهنده این است که مثلا کسی در گذشته در پستی کار می کرد ولی الان دیگر در آن پست کار نمی کند، یا کسی قبلا همسر کسی دیگر بود ولی الان دیگر نیست و غیره. کلمه ex-husband (شوهر سابق) یک مثال برای پیشوند ex می باشد.

مثال های بیشتر ex-employer, ex-friend, ex-president :

mis

این پیشوند به افعال و اسامی اضافه می شود و نشان می دهد که چیزی به صورت بد یا اشتباه انجام داده شده است. مثلا کلمه mishear حاکی از آن است که شخصی چیزی را اشتباهی شنیده است، یا misprintنشان دهنده این است که چیزی به صورت اشتباه چاپ شده است.

مثال های بیشتر miscalculate, misinform, misunderstand :

pre

پیشوند pre با اسامی و صفات ترکیب می شود. واژگان ساخته شده به چیزی اشاره می کنند که قبل از چیزی دیگر اتفاق می افتد. یک مثال در این خصوص عبارت pre-game exercise (تمرین قبل از بازی) می باشد.

مثال های بیشتر pre-dinner, pre-job, pre-match :

re

re با افعال و اسامی آنها ترکیب می شود که به معنای دوباره است. برای مثال remarry به معنای دوباره ازدواج کردن است و remarriage (ازدواج دوباره) اسم فعل remarry می باشد.

مثال های بیشتر reappear, rebuild, rename :

un

پیشوند unبه صفات، اسامی و قیدها اضافه می شود تا متضاد آنها را بسازد. برای مثال اگر un را به صفت acceptable (به معنی قابل قبول) اضافه کنیم کلمه unacceptable (به معنی غیر قابل قبول) بوجود می آید که متضاد acceptable می باشد.

مثال های بیشتر unable, uncomfortable, unfair :

از پیشوندهای زیر نیز می توان برای اسامی و افعال جهت ساخت کلمات متضاد استفاده کرد:

il-, im-, in-, ir-

نقش پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی: پسوندها!

ed

پسوند ed به افعال اضافه می شود و زمان آنها را به گذشته تبدیل می کند. کلمه worked یک مثال برای این پسوند است.

مثال های بیشتر cleaned, looked, walked :

er

این پسوند دو کاربرد مهم دارد:

۱. er با افعال ترکیب می شود و اسامی آنها را بوجود می آورد. اسامی بوجود آمده اغلب مربوط به مشاغل می باشند. مثلا کلمه teacher (معلم) از فعل teach مشتق شده است.

مثال های بیشتر baker, leader, player :

۲. در کاربرد دوم er به صفات تک هجایی برای مقایسه کردن اضافه می شود که مربوط به ضمایر تفضیلی می باشد:

Robert is taller than his friend.

رابرت از دوستش بلندتر است.

مثال های بیشتر bigger, longer, older :

ful

ful به اسامی اضافه می شود و از آنها صفت می سازد. powerful (قوی) نمونه ای از این صفات است.

مثال های بیشتر beautiful, harmful, useful :

ion

پسوند ion به افعال اضافه می شود و از آنها اسم می سازد. برای مثال با اضافه کردن ion به protect (به معنای حمایت کردن) اسم protection (حمایت) بوجود می آید.

مثال های بیشتر action, connection, education :

پسوندهای ition و sion نیز همین کاربرد را دارند.

ize

ize با اسامی ترکیب می شود و از آنها فعل می سازد. یک مثل در این خصوص کلمه apologize (عذر خواهی کردن) می باشد که با اضافه شدن ize به کلمه apology (عذر خواهی) ساخته شده است.

مثال های بیشتر emphasize, memorize, summarize:

این پسوند در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود، در انگلیسی بریتانیایی برای این منظور از پسوند ise استفاده می شود.

ly

این پسوند با صفات ترکیب می شود و از آنها قید می سازد. exactly (به معنای دقیقا) یک مثال در این خصوص است.

مثال های بیشتر badly, finally, normally :

ous

ous یکی دیگر از نشانه های صفات در زبان انگلیسی است که به ویژگی چیزی یا شخصی اشاره می کند. برای مثال famous (مشهور) حاوی این پسوند است.

مثال های بیشتر ambitious, curious, previous :

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: یوسف کوه پیما. مدیر وبسایت آموزش زبان امید. به نقل از http://amir-fafa.blogfa.com

به اشتراک بذار:
بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *