سبک زندگی : همه مطالب سبک زندگی اینجاست!

حکایت مرد ثروتمند و فقیر!

حکایت مرد ثروتمند داستان خواندنی و جذابی است از کتاب هزار و یک حکایت اخلاقی. این کتاب تألیف محمد حسین محمدی است و در این داستان حکایت برخورد دو مرد با وضعیت مالی متفاوت را بیان می کند.