تست بینایی سنجی

در این جا چند تست برای سنجش بینایی شما در نظر گرفته شده است که پس از انجام هر تست به شما کمک می کند که بدانید آیا وقت آن رسیده که به چشم پزشک مراجعه کنید یا خیر.

این آزمایشات هیچ ارزش تشخیصی ندارند. در صورت بروز مشکل ، فقط یک متخصص مراقبت از چشم می تواند معاینه کامل چشم را برای تشخیص هرگونه مشکلات بینایی احتمالی انجام دهد. به دلیل نتیجه گیری از این آزمایشات ، هیچ گونه اطلاعات شخصی جمع آوری و یا حفظ نمی شود.

تست بینایی دیداری

شرایط و دستورالعمل های این تست

1- از صفحه نمایش یک متر فاصله بگیرید

← 1m →

2- اگر عینکی هستند عینک خود را بگذارید و نیازی به برداشتن آن نیست

3- بدون فشار آوردن روی پلک، چشم راست خود را با دست بپوشانید

4- جهت علامت نمایش داده شده را با استفاده از نشانگرهایی که نمایش داده می شود انتخاب کنید